Update เบอร์/ซิมมือถือ ทุกวัน เข้าที่ Link ด้านล่าง

bersim2

ท่านสามารถ ดูเบอร์ Update ทุกวันของเราได้ที่   http://simall.bersim.in.th/  ขอบคุณครับ 

ย้ายค่ายเบอร์เดิม AIS, DTAC, TrueMove, TOT 3G ทุกเครือข่าย

 

เอกสารในที่ใช้ในการดำเนินการ

สำหรับ บุคคลธรรมดา
* สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาด้วยตนเอง หรือ บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและเลขที่บัตรประชาชน ที่ทางราชการออกให้ และใช้แทนได้ตามกฎหมาย เช่น บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม ย้ายค่ายเบอร์เดิม AIS, DTAC, TrueMove, TOT 3G ทุกเครือข่าย

ความรู้ ข่าวสาร ด้านเบอร์มงคล และสิ่งดีๆสำหรับทุกท่าน