คลังเก็บป้ายกำกับ: วันอธิบดี

ฤกษ์มงคลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 สำหรับทำกิจกรรมมงคลต่างๆ

ฤกษ์มงคลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559
1. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 06:00-06:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 08:00-09:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 10:30-11:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 12:50-13:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 15:50-16:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 17:20-17:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปี วอก อ่านเพิ่มเติม ฤกษ์มงคลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 สำหรับทำกิจกรรมมงคลต่างๆ

หาฤกษ์ดี สิงหาคม พ.ศ. 2559

ฤกษ์ ที่แสดงเป็นฤกษ์กลางๆ เหมาะกับการมงคลทั่วไป

 

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 แรม 13 ค่ำ เดือน 8 เวลามงคล ฤกษ์ดี 05.00-07.00 น. ฤกษ์ดี
วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2559 แรม 14 ค่ำ เดือน 8 เวลามงคล ฤกษ์ดี 07.00-09.00 น. ดิถีเรียงหมอน
วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 แรม 15 ค่ำ เดือน 8 เวลามงคล ฤกษ์ดี 09.00-11.00 น. วันอธิบดี
วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 ขึ้น 02 ค่ำ เดือน 9 เวลามงคล ฤกษ์ดี 13.00-15.00 น. ฤกษ์ดี
วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559 ขึ้น 05 ค่ำ เดือน 9 เวลามงคล ฤกษ์ดี 11.00-13.00 น. ดิถี สิทธิโชค
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 ขึ้น 07 ค่ำ เดือน 9 เวลามงคล ฤกษ์ดี 07.00-09.00 น. ดิถีเรียงหมอน
วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 ขึ้น 08 ค่ำ เดือน 9 เวลามงคล ฤกษ์ดี 09.00-11.00 น. ฤกษ์ดี
วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2559 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9 เวลามงคล ฤกษ์ดี 05.00-07.00 น. ดิถีเรียงหมอน
วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2559 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9 เวลามงคล ฤกษ์ดี 07.00-09.00 น. ดิถี สิทธิโชค
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2559 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 เวลามงคล ฤกษ์ดี 09.00-11.00 น. ดิถี มหาสิทธิโชค

 

 

อ่านเพิ่มเติม หาฤกษ์ดี สิงหาคม พ.ศ. 2559

หาฤกษ์ เปิดกิจการใหม่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ฤกษ์เหมาะ ทำการมงคล ในแต่ละวัน

(ฤกษ์ ที่แสดงเป็นฤกษ์กลางๆ เหมาะกับการมงคลทั่วไป )

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 แรม 12 ค่ำ เดือน 7
เวลามงคล ฤกษ์ดี 07.00 – 09.00 น. ฤกษ์ดี
วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2559 แรม 13 ค่ำ เดือน
7 เวลามงคล ฤกษ์ดี 15.00 – 17.00 น. วันธงชัย
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ขึ้น 04 ค่ำ เดือน 8
เวลามงคล ฤกษ์ดี 09.00 – 11.00 น. ทลิทโทฤกษ์
วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ขึ้น 05 ค่ำ เดือน 8
เวลามงคล ฤกษ์ดี 07.00 – 09.00 น. วันธงชัย
วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ขึ้น 06 ค่ำ
เดือน 8 เวลามงคล ฤกษ์ดี 15.00 – 19.00 น. วันฟู
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2559 ขึ้น 10 ค่ำ
เดือน 8 เวลามงคล ฤกษ์ดี 07.00 – 11.00 น. ฤกษ์ดี

อ่านเพิ่มเติม หาฤกษ์ เปิดกิจการใหม่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559