คลังเก็บป้ายกำกับ: อาชีพเบอร์มงคล

เลขกาลกิณีตามวันเกิด เลขผู้หญิงไม่ควรใช้ คู่เลขที่ท่านไม่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์

คู่เลขที่ท่านไม่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์

13 ,31 ,37, 73

เป็นคู่เลข อันตรายทำให้จะพบกับอุบัติเหตุ ผ่าตัดรถคว่ำ เกิดแต่ปัญหา

 

เลขผู้หญิงไม่ควรใช้  

52 ,25

 

เลขกาลกิณีตามวันเกิด

เกิดวันอาทิตย์ = 6

เกิดวันจันทร์ = 1 อ่านเพิ่มเติม เลขกาลกิณีตามวันเกิด เลขผู้หญิงไม่ควรใช้ คู่เลขที่ท่านไม่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์