Categories
บทความ

หากทำโทรศัพท์หาย หรือทำซิมการ์ดหายไป ไม่ต้องการใช้เบอร์เดิม

หากทำโทรศัพท์หาย หรือทำซิมการ์ดหายไป ต้องทำดังนี้

แจ้งกับ Callcenter ผู้ให้บริการมือถือ เพื่อทำการระงับสัญญาณของซิมที่หายไปหรือยกเลิกเบอร์โดยทางผู้ให้บริการมือถือจะสอบถามข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบความเป็นตัวตนของเจ้าของซิม

ในกรณีทำซิมหาย (หากทำโทรศัพท์หาย หรือทำซิมการ์ดหายไป)

โทรศัพท์หายควรไปสถานีตำรวจในท้องที่ที่ทำหายทันที เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีนำเบอร์โทรของเราไปใช้ก่ออาชญากรรม

ซิมหาย ต้องการทำซิมใหม่ ให้นำใบลงบันทึกประจำวัน พร้อมบัตรประชาชนของเจ้าของเบอร์ ไปทำซิมใหม่ที่ศูนย์ผู้ให้บริการมือถือ ทั้งนี้อาจเสียค่าใช้จ่ายในการทำซิมใหม่

กรณีไม่ได้ใช้ซิมเติมเงินนาน

ระบบจะเก็บหมายเลขให้อีก 45 วันซึ่งหลังจากนั้นหากยังไม่มีการเติมเงินเพิ่มวัน หมายเลขก็จะถูกยกเลิกถาวร (โดยก่อนการยกเลิกระบบจะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 วันด้วย)  และหากหมายเลขถูกยกเลิกเกิน 90 วันแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเบอร์ได้แล้ว เบอร์นั้นจะถูกขายอีกครั้งแล้วตกเป็นเจ้าของเบอร์คนใหม่ ซึ่งเจ้าของคนใหม่ก็ต้องลงทะเบียนซิมแสดงความเป็นเจ้าของเบอร์เช่นกัน

ข้อมูลจาก pantip , dtac

ขอบคุณ

http://www.it24hrs.com/2015/after-simcard-registed/