กลุ่มเลขเสีย เปลี่ยนเบอร์มือถือ

กลุ่มเลขเสียที่ควรเลี่ยง: ผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ

กลุ่มเลขเสีย ส่งผลต่ออย่างไร? นอกจากผลเสียต่อชีวิตด้านต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว กลุ่มเลขเสียเหล่านี้ ยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้

“กลุ่มเลขเสีย” ที่ควรเลี่ยง ดังนี้

เลข 00:

 • เครียด อมทุกข์ เก็บตัว มีโลกส่วนตัว
 • เกลียดการเข้าสังคม
 • ชีวิตกดดัน อารมณ์แปรปรวนง่าย

เลข 01, 10:

 • ใจร้อน ขี้หงุดหงิด
 • มักโดนหักหลัง ทำลายชื่อเสียง
 • ทำตัวเด่นจะเป็นภัย
 • ทำคุณคนไม่ขึ้น

เลข 02, 20:

 • ใจอ่อน ขี้สงสาร
 • เสียทั้งเงิน เสียทั้งรัก
 • ดึงดูดรักซ้อน ซ่อนกิ๊ก

เลข 03, 30:

 • ใจร้อน โกรธง่าย หายเร็ว
 • เจ้าอารมณ์ ไม่กลัวใคร
 • กล้าบุกกล้าชน พร้อมปะทะ

เลข 04, 40:

 • ระวังความผิดพลาดเรื่องสัญญาต่างๆ
 • ไม่ชอบงานด้านบริการ เพราะไม่ชอบเอาใจใคร

เลข 05, 50:

 • ช่างคิด จิตฟุ้งซ่าน
 • ดื้อเงียบ มั่นใจในตัวเอง
 • ไม่เชื่อฟังใครง่ายๆ

เลข 06, 60:

 • รสนิยมสูง ใช้จ่ายเกินตัว
 • ระวังปัญหาเรื่องเงิน
 • ความรักมีปัญหา

เลข 07, 70:

 • เครียด กดดัน อมทุกข์
 • ชีวิตต้องต่อสู้กับอุปสรรค

เลข 08, 80:

 • ดื้อรั้น หัวรุนแรง ใจร้อน
 • ใจนักเลง ลุ่มหลงมัวเมาอบายมุข

เลข 09, 90:

 • ชอบเรื่องลี้ลับ อ่อนไหว
 • ขาดความมั่นใจในบางครั้ง
 • เกลียดการเข้าสังคม

เลข 11:

 • ใจร้อน ขี้หงุดหงิด โกรธง่าย หายเร็ว

เลข 12, 21:

 • ขี้หงุดหงิด อารมณ์ขึ้นเร็ว เดาใจยาก
 • อารมณ์แปรปรวนง่าย

เลข 13, 31:

 • พูดจาโผงผาง ใจร้อน โกรธง่าย
 • กล้าชน ชอบปะทะ ไม่กลัวใคร
 • ระวังอุบัติเหตุ

เลข 17, 71:

 • ร้อนแรงด้านอารมณ์ มั่นใจตัวเองมาก
 • ทะนงตัว ขาลุย เผชิญงานหนัก

เลข 18, 81:

 • ทำคุณคนไม่ขึ้น มักโดนหักหลัง โดนโกง
 • เผด็จการ ขี้หงุดหงิด หลงตัวเอง

เลข 27, 72:

 • ถูกเบียดเบียนเรื่องเงิน
 • ให้ระวังหนี้สิน จิตใจอ่อนไหว ไม่มั่นคง

เลข 34, 43:

 • วาจาเผ็ดร้อน พูดตรงไม่เกรงใจใคร
 • เกิดศัตรูได้จากปาก

เลข 37, 73:

 • ต้องทนรับแรงกดดัน
 • ชีวิตต้องต่อสู้ตลอด

เลข 38, 83:

 • อารมณ์ร้อน วู่วามง่าย
 • กล้าได้กล้าเสีย

เลข 48, 84:

 • ชีวิตวุ่นวาย ปากพาจน
 • ขี้หวาดระแวง ระวังคดีความ

เลข 57, 75:

 • มักมีปากเสียงกับผู้ใหญ่ หรือ หัวหน้า

เลข 58, 85:

 • ปัญหาเข้ามามาก
 • เล่ห์เลี่ยมเยอะ เจ้าเล่ห์

เลข 67, 76:

 • เลขคู่ศัตรูและความรัก
 • เป็นทุกข์ เป็นกังวล

เลข 77:

 • คร่ำเคร่ง เครียดสุด จริงจังกับชีวิต
 • หน้าแก่ไว

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเลขเสียมีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพในหลายด้าน ดังนี้

ด้านสุขภาพ:

 • เลขเสียส่งผลต่ออารมณ์ ทำให้เครียด กดดัน อารมณ์แปรปรวน ใจร้อน โกรธง่าย
 • ส่งผลต่อระบบประสาท นอนหลับไม่สนิท
 • ส่งผลต่อระบบย่อยอาหาร เกิดโรคกระเพาะ ปวดท้อง

ด้านการเงิน:

 • เลขเสียบั่นทอนความมั่งคั่ง ทำให้มีปัญหาเรื่องเงิน ติดขัด ชักหน้าไม่ถึงหลัง
 • เสียเงินโดยไม่จำเป็น ใช้จ่ายเกินตัว
 • สูญเสียเงินจากการลงทุน หรือ ถูกโกง

ด้านความรัก:

 • เลขเสียส่งผลต่อความสัมพันธ์ ทำให้ทะเลาะกัน มีปัญหา
 • เกิดรักซ้อน รักสามเส้า
 • ครอบครัวมีปัญหา

ด้านการงาน:

 • เลขเสียขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • ทำงานผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ
 • ถูกนินทา ใส่ร้าย

ด้านอื่นๆ:

 • เลขเสียส่งผลต่อสุขภาพจิต ทำให้รู้สึกหดหู่ ท้อแท้
 • ส่งผลต่อความมั่นใจในตัวเอง
 • เกิดอุปสรรคในชีวิต

ตารางกลุ่มเลขเสีย

เลขเสีย
ผลเสีย
00
เครียด อมทุกข์ เก็บตัว เกลียดการเข้าสังคม ชีวิตกดดัน อารมณ์แปรปรวนง่าย
01, 10
ใจร้อน ขี้หงุดหงิด มักโดนหักหลัง ทำลายชื่อเสียง ทำตัวเด่นจะเป็นภัย ทำคุณคนไม่ขึ้น
02, 20
ใจอ่อน ขี้สงสาร ระวังรักซ้อน พาให้เสียทั้งเงิน เสียทั้งรัก เลขนี้ดึงดูดรักซ้อน ซ่อนกิ๊ก
03, 30
เจ้าอารมณ์ ใจร้อน โกรธง่าย หายเร็ว ไม่กลัวใคร กล้าบุกกล้าชน พร้อมปะทะ
04, 40
ระวังความผิดพลาดเรื่องสัญญาต่างๆ ไม่ชอบงานด้านบริการ เพราะไม่ชอบเอาใจใคร
05, 50
ช่างคิด จิตฟุ้งซ่าน ดื้อเงียบ มั่นใจในตัวเอง ไม่เชื่อฟังใครง่ายๆ
06, 60
รสนิยมสูง ใช้จ่ายเกินตัว ระวังปัญหาเรื่องเงิน และ ความรักมีปัญหา
07, 70
เคร่งเครียด กดดัน อมทุกข์ ชีวิตต้องต่อสู้กับอุปสรรคทุกรูปแบบ
08, 80
ดื้อรั้น หัวรุนแรง ใจร้อน ใจนักเลง ลุ่มหลงมัวเมาทางอบายมุขได้ง่าย
09, 90
ชอบเรื่องลี้ลับ อ่อนไหว ขาดความมั่นใจในบางครั้ง เกลียดการเข้าสังคม
11
ใจร้อน ขี้หงุดหงิด โกรธง่าย หายเร็ว
12, 21
ขี้หงุดหงิด อารมณ์ขึ้นเร็ว เดาใจยาก อารมณ์แปรปรวนง่าย
13, 31
พูดจาโผงผาง ใจร้อน โกรธง่าย กล้าชน ชอบปะทะ ไม่กลัวใคร ระวังอุบัติเหตุ
17, 71
ร้อนแรงด้านอารมณ์ มั่นใจตัวเองมาก ทะนงตัว ขาลุย เผชิญงานหนักตลอดเวลา
18, 81
ทำคุณคนไม่ขึ้น มักโดนหักหลัง โดนโกง เผด็จการ ขี้หงุดหงิด หลงตัวเองได้ง่าย
27, 72
ถูกเบียดเบียนเรื่องเงิน ให้ระวังหนี้สิน จิตใจอ่อนไหว ไม่มั่นคง
34, 43
วาจาเผ็ดร้อน พูดตรงไม่เกรงใจใคร เกิดศัตรูได้จากปาก
37, 73
ต้องทนรับแรงกดดัน ชีวิตต้องต่อสู้ตลอด ไม่ได้สบายง่ายๆ
38, 83
อารมณ์ร้อน วู่วามง่าย กล้าได้กล้าเสีย ชีวิตวุ่นวาย ปากพาจน ระวังคดีความ
48, 84
ชีวิตวุ่นวาย ปากพาจน ขี้หวาดระแวง ระวังคดีความ
57, 75
มักมีปากเสียงกับผู้ใหญ่ หรือ หัวหน้าเสมอ
58, 85
ปัญหาเข้ามามาก เล่ห์เลี่ยมเยอะ เจ้าเล่ห์
67, 76
เลขคู่ศัตรูและความรัก เป็นทุกข์ เป็นกังวล
77
คร่ำเคร่ง เครียดสุด จริงจังกับชีวิต หน้าแก่ไว

เพิ่มเติม: กลุ่มเลขเสียอื่นๆ

เลขเสีย เลขไม่ดี ควรเลี่ยงในเบอร์โทรศัพท์: การแบ่งเลขเสียออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. เลขอุบัติเหตุ

 • 13, 31, 137, 731, 317, 713, 673, 376, 637, 763, 367, 737, 777, 773, 337, 733, 377, 377

ความหมายเชิงลึก: เลขกลุ่มนี้มีความเชื่อกันว่าอาจส่งผลต่อความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความสูญเสีย

2. เลขโดนโกง ถูกหักหลัง

 • 001, 100, 010, 011, 110, 101, 108, 801, 018, 081, 810, 180, 818, 181, 188, 881

ความหมายเชิงลึก: เลขกลุ่มนี้มีความเชื่อกันว่าอาจส่งผลต่อความเสี่ยงต่อการถูกโกง ถูกหลอกลวง หรือถูกหักหลัง

3. เลขทำงานหนัก ภาระเยอะ

 • 777, 077, 707, 770, 703, 307, 037, 073, 730, 370

ความหมายเชิงลึก: เลขกลุ่มนี้มีความเชื่อกันว่าอาจส่งผลต่อการทำงานหนัก ความเครียด ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ

4. เลขยุ่งเรื่องผู้อื่น

 • 094, 940, 409, 904, 303, 030, 403, 304, 004, 400, 043, 430, 440, 404, 044, 039, 309, 903

ความหมายเชิงลึก: เลขกลุ่มนี้มีความเชื่อกันว่าอาจส่งผลต่อการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้อื่น ปัญหาความสัมพันธ์ และการวุ่นวาย

5. เลขเสียเงิน เก็บเงินไม่อยู่

 • 272, 727, 672, 276, 772, 277, 272, 727, 677, 776, 676, 207, 702, 072, 027, 720, 270, 280, 082, 602, 206, 026, 062, 620, 260, 706

ความหมายเชิงลึก: เลขกลุ่มนี้มีความเชื่อกันว่าอาจส่งผลต่อปัญหาการเงิน การใช้จ่าย เก็บเงินไม่อยู่ และความสูญเสียทางการเงิน

ข้อควรระวัง

 • เลขเสียเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยัน
 • ผลเสียที่ปรากฏเป็นเพียงการตีความตามศาสตร์ตัวเลข ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคน
 • การใช้ชีวิตที่ดีที่สุด ควรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเอง ความรับผิดชอบ และการกระทำ

คำแนะนำ:

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเลขเสียอย่างรอบคอบ
 • พิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วยในการตัดสินใจ
 • เลือกใช้เลขที่มีความหมายมงคล
 • ปรับสมดุลชีวิตด้วยการทำบุญ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
 • ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขศาสตร์

สุดท้าย: การใช้ชีวิตที่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับการกระทำ ความคิด และทัศนคติของเรา ไม่ควรพึ่งพาเลขศาสตร์หรือความเชื่อใดๆ เพียงอย่างเดียว

บทความนี้ มุ่งหวังให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเลขเสีย เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา ไม่ได้บังคับให้เชื่อหรือปฏิบัติตาม

ขอให้ทุกท่านมีสติ พิจารณาอย่างรอบคอบ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข