คลิปรายการย้อนหลัง

การใช้เบอร์ต่างประเทศ การใช้ตัวเลขให้เข้า หมอเมท

หมอเมท การใช้เบอร์ต่างประเทศ การใช้ตัวเลขให้เข้ากับการใช้ชีวิตในแต่ละประเทศ ความรู้เกี่ยวกับตัวเลข  ของ หมอเมท Horonumber

การใช้เบอร์ต่างประเทศ  ขอบคุณที่มาและข้อมูลเพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/horonumber1

ขอบคุณที่มา https://www.youtube.com/user/Horonumber

http://www.horonumber.com