Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข อาจารย์นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์

อ.นิติกฤตย์ เบอร์มือถือ ส่งผลต่อชีวิต คลินิกพลังตัวเลข

คลินิกพลังตัวเลข อ.นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พลังตัวเลข ได้อธิบายว่า เบอร์มือถือสามารถส่งผลต่อชีวิตของเราได้จริง โดยขึ้นอยู่กับตัวเลขในเบอร์มือถือนั้น ตัวเลขแต่ละตัวจะมีความหมายที่แตกต่างกันไป

เบอร์มือถือ ส่งผลต่อชีวิต | คลินิกพลังตัวเลข อ.นิติกฤตย์

ขอบคุณที่มา (18) รู้หรือไม่? เบอร์มือถือ ส่งผลต่อชีวิต | คลินิกพลังตัวเลข EP.11 – YouTube

อย่างไรก็ตาม อาจารย์นิติกฤตย์ก็ย้ำว่า เบอร์มือถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่จะส่งผลต่อชีวิตของเรา ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย เช่น บุญกรรมของเราเอง การกระทำของเรา สภาพแวดล้อมรอบตัว เป็นต้น

หากเราอยากใช้เบอร์มือถือให้เป็นประโยชน์ อาจารย์นิติกฤตย์แนะนำว่า เราควรเลือกเบอร์มือถือที่มีตัวเลขเหมาะสมกับดวงชะตาของเรา และควรใช้เบอร์มือถือด้วยความระมัดระวัง

วิธีเลือกเบอร์มงคล:

  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พลังตัวเลข
  • วิเคราะห์เบอร์มือถือของตัวเองจากดวงชะตา
  • เลือกเบอร์มือถือที่มีตัวเลขเหมาะสมกับความต้องการของเรา

ติดตามข่าวสารพลังตัวเลขได้ที่ Facebook :   / nitikrit159   Youtube : Nitikrit https://goo.gl/4CPiKz