คลิปรายการย้อนหลัง

ความรู้เลขคลิกชีวิต : เบอร์โทรศัพท์เลขใดบ้างเป็นเลขมงคล

ความรู้เลขคลิกชีวิต เลขดีอยู่ในเบอร์ ก็อุ่นใจ ลองมาดูกัน พูดถึงเรื่องกับสิ่งใกล้ตัวเรา คือเบอร์โทรศัพท์ ตัวเลขใดบ้างที่ควรจะต้องมีในเบอร์โทรศัพท์ ที่เป็นเลขมงคล

ความรู้เลขคลิกชีวิต ขอบคุณที่มา

Thairath https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw