คลิปรายการย้อนหลัง

ความหมายของเลข 11 เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ที่ 16

ย้อนหลัง รายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต in London ตอนที่ 16 ความหมายของเลข 11 ความรู้ตัวเลข  กับ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี 

ความหมายของเลข 11 ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.youtube.com/channel/UCjm86NFMAO27Ys0HBOKwyOQ
https://www.facebook.com/sim789dotcom
https://www.sim789.com