คลิปรายการย้อนหลัง

ความหมายของเลข 23 32 เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ที่ 18

ย้อนหลัง รายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต in London ตอนที่ 18 ความหมายของเลข 23, 32 ความรู้ตัวเลข  กับ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

ความหมายของเลข 23 32 ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.youtube.com/channel/UCjm86NFMAO27Ys0HBOKwyOQ
https://www.facebook.com/sim789dotcom
https://www.sim789.com