หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก คาถามหาจักรพรรดิ

คาถามหาจักรพรรดิ: บทสวด บทแปล วิธีสวด

คาถามหาจักรพรรดิ เป็นบทสวดที่มีพลังครอบจักรวาล ช่วยเสริมดวงชะตา ปรับภพภูมิ และเสริมบารมี ผู้คนนิยมสวดเพื่ออานิสงส์ดังต่อไปนี้

อานิสงส์ของการสวดคาถามหาจักรพรรดิ

 • เสริมดวงชะตา ปรับภพภูมิ
 • ปัดเป่าเคราะห์กรรม
 • เพิ่มพูนบารมี
 • ช่วยให้ชีวิตราบรื่น
 • ป้องกันภัยอันตราย
 • เสริมสร้างสติปัญญา
 • ทำให้จิตใจสงบ

บทสวดคาถามหาจักรพรรดิ

บทบูชาพระ

พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

บทสวดมหาจักรพรรดิ

นะโม พุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง
อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

วิธีสวดคาถามหาจักรพรรดิ

 • ตั้งนะโม 3 จบ
 • สวดบทบูชาพระ
 • สวดบทสวดมหาจักรพรรดิตามจำนวนจบที่กำหนด (วันอาทิตย์ 6 จบ, วันจันทร์ 15 จบ, วันอังคาร 8 จบ, วันพุธ 17 จบ, วันพฤหัสบดี 19 จบ, วันศุกร์ 21 จบ, วันเสาร์ 10 จบ)
 • แผ่เมตตา

ความศักดิ์สิทธิ์คาถามหาจักรพรรดิ

เชื่อกันว่าคาถามหาจักรพรรดิเป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะเป็นบทสวดที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อปราบพญามาร ผู้สวดคาถานี้เป็นประจำ จะได้รับอานิสงส์มากมาย ชีวิตราบรื่น ประสบความสำเร็จ

คำแปลของคาถามหาจักรพรรดิ

 • สรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์, ศีล สมาธิ ปัญญา, สมบัติจักรพรรดิ 7 ประการ, พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, พระศรีอริยเมตไตรย, การกล่าวบูชาพระรัตนตรัย, พระสีวลีเถระเจ้า รวมถึงการกล่าวนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

แหล่งข้อมูล
หมายเหตุ:
 • จำนวนจบในการสวดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสะดวก
 • ควรสวดด้วยจิตใจที่สงบ ศรัทธา และบริสุทธิ์

บทความนี้ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคาถามหาจักรพรรดิไว้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจสวดบทสวดนี้

 • บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น
 • ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเชื่อและปัจจัยอื่นๆ