บทความ รีวิว เบอร์มงคล มือถือ เทคโนโลยี ber พลังเลขหงส์ 289

ดูนิสัยคนจากเลขในเบอร์โทร ? (อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ)

..ดูนิสัยคนจากเลขในเบอร์โทร…ได้จริงหรือ ? (อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ) ความรู้ด้านตัวเลข โดย อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ…ตัวเลข ในตามตัวอย่างที่แสดงใหเห็น สามารถอ่าน และทายได้ ไปตามความหมายของดวงดาว ….

พราหมณ์เมศ วาสุเทพ
พราหมณ์เมศ วาสุเทพ

ดูนิสัยคนจากเลขในเบอร์ ตำแหน่งดังกล่าว จะแสดงนิสัย และความเป็นตัวตนของเจ้าของเบอร์ได้ อย่างแม่นยำ….


….เลข 0 ...เป็นคนลึกลับ
…เลข 1 ….รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี
…เลข 2 ….อารมณ์อ่อนไหว
…เลข 3 ….ขยัน อดทน
…เลข 4 ….ช่างเจรจา ค้าขายเก่ง
…เลข 5…..ฉลาด เรียนรู้เร็ว
…เลข 6…..มีศิลปะ รักสวยรักงาม
…เลข 7 ….มานะ ทำการใหญ่
…เลข 8….ฉลาด จอมแผนการณ์ รักเพื่อน
…เลข9…..มีลางสังหรณ์ดี ความคิดสร้างสรรดี
.
………………………….

คุณมีเลขอะไร ในตำแหน่งที่ได้กล่าวมา ลองดู !!?

ขอบคุณที่มา

อาจารย์ต๋อย การวางเบอร์ตามระบบภพเรือน  การเชื่อมโยงระหว่างเลขศาสศาสตร์ ,โหราศาสตร์ไทย หลักการที่ถูกวิเคราะห์จากหมายเลขโทรศัพท์, การคิดค้นจากประสพการณ์กว่า 30 ปีในการศึกษาและอยู่ในวงการโหราศาสตร์

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=917294235025226&id=100002339752851