Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข

ท้าพิสูจน์ ทายเบอร์มือถือ รายการ คุยเช้า Show แบบแม่นมาก

ท้าพิสูจน์ ทายเบอร์ย้อนหลังรายการ ท้าพิสูจน์ ทายเบอร์มือถือ รายการ คุยเช้า Show แบบแม่นมาก ความรู้เกี่ยวกับตัวเลข ของ

อาจารย์ นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์

ท้าพิสูจน์ ทายเบอร์มือถือ ขอบคุณที่มาและข้อมูลเพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/berrubchok.net

ขอบคุณที่มา
https://www.youtube.com/channel/UCXX8lnS-ZWW2hEBXdp1gtJg