Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข

ย้อนหลังรายการผีเห็นผี อ.เช นักเปลี่ยนเบอร์ หรือ นักวารสาร เรื่องตัวเลข 25 กุมภาพันธ์ 2558

อ.เช คงภณ เบ้าประเสริฐกุล

ที่มา https://www.youtube.com/channel/UC61kRD6GTsqvPpOBYu5sIlQ