บทความ รีวิว เบอร์มงคล มือถือ เทคโนโลยี ber พลังเลขหงส์ 289

รวมหมายเลขบริการ เติมเงิน – TrueMove H

เช็คยอดเงิน โบนัส และวันใช้งาน, 9302, ฟรี, #123#, ฟรียกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66)

เลขบริการ เติมเงิน – TrueMove H บริการย้ายค่ายเบอร์เดิมคืออะไร

ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
บริการIVR (ตอบรับอัตโนมัติ)USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลขค่าบริการหมายเลขค่าบริการ
ตรวจสอบหมายเลขของคุณว่าเป็นหมายเลขอะไร9303 calls3ฟรี*933# calls3
(รับข้อความภาษาไทย)
*833# calls3
(รับข้อความภาษาอังกฤษ)
ฟรี
ตรวจสอบโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่9305 calls3ฟรี*935# calls3
(รับข้อความภาษาไทย)
ฟรี
เช็คยอดเงิน โบนัส และวันใช้งาน9302 calls3ฟรี#123# calls3ฟรี
เช็คยอดนาทีโทรฟรี9302 calls3 กด 1ฟรี#123*1# calls3ฟรี
เช็คยอด Internet & Wi-Fi*9000 calls3 กด 2 กด5ฟรี*900# calls3ฟรี
เช็คยอด MMS คงเหลือ9302calls3 กด 3 กด 2ฟรี#123*3# calls3ฟรี
เช็คยอด SMS คงเหลือ9302 calls3 กด 3 กด 1ฟรี#123*2# calls3ฟรี
เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น9305 calls3 กด1ฟรี
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน โปรโมชั่น ซึ่งขึ้นอยู่กับรายการส่งเสริมการขาย)
เปลี่ยนภาษาของระบบตอบรับอัตโนมัติ9304 calls3ฟรี

บริการแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน (โทรและเล่นเน็ต)

ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
บริการIVR (ตอบรับอัตโนมัติ)USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลขค่าบริการหมายเลขค่าบริการ
บริการซื้อ แพ็กเกจเสริม*9000 calls3ราคาแยกตาม
แพ็กเกจที่สั่งซื้อ
*900*ตามด้วยรหัสแพ็กเกจ# calls3
(ตรวจสอบรหัสการสั่งซื้อได้ผ่าน www.Truemove-h.com)
ราคาแยกตาม
แพ็กเกจที่สั่งซื้อ

บริการเติมเงิน

ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
บริการIVR (ตอบรับอัตโนมัติ)USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลขค่าบริการหมายเลขค่าบริการ
เติมเงินโทรศัพท์9301 calls3
9300 calls3 กด1
ฟรี*123* รหัสบัตรเติมเงิน 14 หลัก# calls3ฟรี
บริการเติมให้เพื่อน (Topup to Friend)9300 calls3 กด2ฟรี*123*รหัสบัตรเงินสด 14 หลัก
*เบอร์ทรูมูฟเอช แบบเติมเงิน 10 หลัก# calls3
ฟรี

บริการเสริมอื่นๆ

ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
บริการIVR (ตอบรับอัตโนมัติ)USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลขค่าบริการหมายเลขค่าบริการ
เปิดบริการ Internet (เมนูลัด)*902*01# calls3ฟรี
ปิดบริการ Internet (เมนูลัด)*902*02# calls3ฟรี
เปิดบริการ Internet (ขณะอยู่ต่างประเทศ)*113*1# calls3ฟรี
ปิดบริการ Internet (ขณะอยู่ต่างประเทศ)*113*2# calls3ฟรี
การขอรหัสการใช้งาน WiFi*871*4# calls3ฟรี
(อัตราค่าบริการการเชื่อมต่อ WiFi ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้งาน)
ยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์*137 calls3 กด 1ฟรี
ยกเลิกข้อความที่ถูกคิดค่าบริการ*137 calls3 กด 2ฟรี
สมัครบริการ SMS Internet Alert*902*03# calls3ฟรี
ยกเลิกบริการ SMS Internet Alert*902*04# calls3ฟรี
โอนสายทุกกรณี (Call Forwarding)**21*หมายเลขปลายทาง# calls3– ผู้ที่โทรเข้ามาจะเสียค่าโทรศัพท์ตามปกติ
-ผู้ใช้บริการของทรูมูฟ เอช ที่โอนสายจะเสียค่าบริการคิดตามแพ็กเกจ
ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี##21# calls3ฟรี
ระงับการโทรออก*33*รหัสส่วนตัว# calls3
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออก#33*รหัสส่วนตัว# calls3ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ
(เช่น 001, 009, 006)
*331*รหัสส่วนตัว# calls3
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ
(เช่น 001, 009, 006)
#331*รหัสส่วนตัว# calls3ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66)*332*รหัสส่วนตัว# calls3
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66)#332*รหัสส่วนตัว# calls3ฟรี
ระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ*351*รหัสส่วนตัว# calls3
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ#351*รหัสส่วนตัว# calls3ฟรี
ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ว่าเป็นหมายเลขในเครือข่ายทรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช หรือไม่*933* เบอร์มือถือ 10 หลัก# calls3
(รับข้อความภาษาไทย)
*833* เบอร์มือถือ 10 หลัก# calls3
(รับข้อความภาษาอังกฤษ)
ฟรี
voice service (Voice Mail+Misscall Alert)9600 calls3ฟรี
Call Me Back (บริการแจ้งให้โทรกลับ เมื่อโทรออกไม่ได้)*911*ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
เคลื่อนที่ปลายทาง 10 หลัก# calls3
(รับข้อความภาษาไทย)
*911*1* ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง 10 หลัก# calls3
(รับข้อความภาษาอังกฤษ)
(บริการนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 วัน)
ฟรี
Call Me Please (เพื่อแจ้งให้หมายเลขปลายทางโทรกลับ)*922*หมายเลขปลายทาง# calls3
(รับข้อความภาษาไทย)
*922*1*หมายเลขปลายทาง# calls3
(รับข้อความภาษาอังกฤษ)
50 สตางค์/ครั้ง
(เมื่อระบบทำรายการสำเร็จ)
IDD rate checinkg (ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส 006)*006*รหัสประเทศ# calls3ฟรี
IDD rate checinkg (ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส 00600)*600*รหัสประเทศ# calls3ฟรี
บริการ *248 Music One*248 calls33 บาท/นาที
บริการ Fun Voice8811 calls35 บาท/นาที
บริการเสียงรอสาย Coloring Service*8000 calls33 บาท/นาที