บทความ รีวิว เบอร์มงคล มือถือ เทคโนโลยี ber พลังเลขหงส์ 289

รวม หมายเลขต่างๆ ของ DTAC ,TrueMove ,AIS

รวมหมายเลข ต่างๆ ของค่ายหลัก เช็คเบอร์ตัวเอง
โปรโมชั่น

จำนวนวัน จำนวนเงินที่เหลือ ซื้อวันเพิ่ม เลี้ยงเบอร์,

Dtac TrueMoveH Ais


Topic
One-2-Call (AIS)
Happy (DTAC)
TRUE
Call Center
1175
1678
1331
Call Center 02
 02-271-9000
 02-202-7000
 –
เช็คเบอร์ตัวเองที่ใช้อยู่
กด *545# โทรออก
กด *102# โทรออก
กด *933# โทรออ
เช็คเบอร์ที่จะโทรออกว่าเป็นเครือข่ายไหน
กด *727*08xxxxxxxx#  โทรออก
กด *102*08xxxxxxxx# โทรออก
กด
*933*08xxxxxxxx# โทรออก
เช็คโปรโมชั่นที่ใช้งาน
กด *777# โทรออก
กด *103# โทรออก
กด *935# โทรออก
เช็คยอดเงินจำนวนเงินคงเหลือ
กด *121# โทรออก
กด *101# โทรออก
กด #123# โทรออก
เปลี่ยนโปรโมชั่น
กด *777 โทรออก ฟังตามระบบ
กด *1003 โทรออก ฟังตามระบบ
กด 9305 โทรออก ฟังตามระบบ
Voice mail
กด *99 โทรออก
กด *1802 โทรออก
 
โอนเงิน ให้เบอร์อื่น
กด * 140 โทรออก กด 1(ค่าโอน3บาท)
กด *1012 โทรออก(ค่าโอน 2 บาท)
 –
โอนวัน ให้เบอร์อื่น
กด  *140 โทรออก กด 2(ค่าโอน3บาท)
 –
ซื้อวัน / เพิ่มวัน
กด *500*9# โทรออก(เดือนละ30บาท)*ปัจจุบันเพียงเติม10บาทก็ได้30วัน
กด *1013 โทรออก(เดือนละ2บาท)*ปัจจุบันเติมเงิน10บาทก็ได้30วัน
กด *934# โทรออก(เดือนละ2บาท)*ปัจจุบันเติมเงิน10บาทก็ได้30วัน