วิธีการเช็คเบอร์ตัวเอง

รวม หมายเลขต่างๆ ของ DTAC ,TrueMove ,AIS

รวมหมายเลข ต่างๆ ของค่ายหลัก เช็คเบอร์ตัวเอง ,โปรโมชั่น ,จำนวนวัน ,จำนวนเงินที่เหลือ, ซื้อวันเพิ่ม, เลี้ยงเบอร์,  Dta,c TrueMoveH, Ais
sim_cards-cropped

Topic One-2-Call (AIS) Happy (DTAC) TRUE
Call Center 1175 1678 1331
Call Center 02  02-271-9000  02-202-7000  –
เช็คเบอร์ตัวเองที่ใช้อยู่ กด *545# โทรออก กด *102# โทรออก กด *933# โทรออก
เช็คเบอร์ที่จะโทรออกว่าเป็นเครือข่ายไหน กด *727*08xxxxxxxx#  โทรออก กด *102*08xxxxxxxx# โทรออก กด
*933*08xxxxxxxx# โทรออก
เช็คโปรโมชั่นที่ใช้งาน กด *777# โทรออก กด *103# โทรออก กด *935# โทรออก
เช็คยอดเงินจำนวนเงินคงเหลือ กด *121# โทรออก กด *101# โทรออก กด #123# โทรออก
เปลี่ยนโปรโมชั่น กด *777 โทรออก ฟังตามระบบ กด *1003 โทรออก ฟังตามระบบ กด 9305 โทรออก ฟังตามระบบ
Voice mail กด *99 โทรออก กด *1802 โทรออก  
โอนเงิน ให้เบอร์อื่น กด * 140 โทรออก กด 1(ค่าโอน3บาท) กด *1012 โทรออก(ค่าโอน 2 บาท)  –
โอนวัน ให้เบอร์อื่น กด  *140 โทรออก กด 2(ค่าโอน3บาท)  –
ซื้อวัน / เพิ่มวัน กด *500*9# โทรออก(เดือนละ30บาท)*ปัจจุบันเพียงเติม10บาทก็ได้30วัน กด *1013 โทรออก(เดือนละ2บาท)*ปัจจุบันเติมเงิน10บาทก็ได้30วัน กด *934# โทรออก(เดือนละ2บาท)*ปัจจุบันเติมเงิน10บาทก็ได้30วัน