บอกข่าว รีวิว มือถือ เบอร์มงคล เทคโนโลยี เติมเงิน แพ็กเกจมือถือ

รักพ่อ…ก็อย่าเก็บไว้ในใจ ทรูมูฟ เอช มอบสิทธิโทรหาทรูมูฟเอชฟรี 60 นาที

ทรูมูฟ เอช มอบความอบอุ่นในวันพ่อปีนี้ รักพ่อ ให้คุณบอกความรู้สึกดีๆให้พ่อได้ซึ้งใจ

ลูกค้าแบบเติมเงินรักพ่อ รับสิทธิโทรหาทรูมูฟเอชฟรี 60 นาที

กด *777*012#

วันที่ 3 – 7 ธ.ค. 57

1 เบอร์สามารถรับสิทธิ์ ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

DadDay_740(1)

H Surprise รักพ่อก็อย่าเก็บไว้ในใจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

-สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขาย “H Surprise รักพ่อก็อย่าเก็บไว้ในใจ” นี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟเอช ของบริษัทเรียลมูฟ จำกัดและ บริษัท เรียลฟิวเจอร์ จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงินที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) (ยกเว้น ผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติมเงินทรูมูฟ และทรูมูฟเอช โปรโมชั่น ซิม3G ทัวร์ริส อินเตอร์หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ)

วิธีการรับสิทธิพิเศษ :รักพ่อ

ผู้ใช้บริการสามารถกดรับสิทธิได้ฟรี 1 ครั้งต่อ 1 เลขหมาย ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 23:59 น. ของแต่ละวัน โดยกด *777*012# แล้วโทรออก (ไม่คิดค่าบริการ) จำกัด 1 สิทธิต่อ 1 เลขหมาย เพื่อรับสิทธิโทรไปยังเลขหมายในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช ได้ 1 วันนับถัดจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ โดยสามารถโทรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สะสมรวมกันได้นานสูงสุด 60 นาที (การโทรในแต่ละครั้งคิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที )

-หากใช้สิทธิโทรในเครือข่ายทรูมูฟ เอช เกิน 60 นาที หรือเริ่มโทรหรือวางสายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่สามารถใช้สิทธิโทรฟรีได้แล้วนั้น ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการ ในอัตราปกติตามที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้โดยอัตโนมัติ

-สิทธิพิเศษตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ทันที หากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการเติมเงินหรือบริการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอของสิทธิพิเศษนี้หรือนำบริการไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในสิทธิพิเศษนี้

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงระงับหรือยกเลิกการใช้บริการสิทธิพิเศษนี้ได้โดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนดคำสั่งหรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ

-ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ที่ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1331 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

-เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

ขอบคุณที่มา

http://truemoveh.truecorp.co.th/news_events/others/3911