ฤกษ์ดี

ฤกษ์ดีเดือนเมษายน 2567: เสริมสิริมงคล สิ่งดีๆ

ฤกษ์ดีเดือนเมษายน 2567 เต็มไปด้วยฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต บทความนี้รวบรวมฤกษ์ดี หลายช่วงเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

ฤกษ์ดีฤกษ์ทั่วไป

 • วันพุธที่ 3 เมษายน 2567:
  • เวลา 16:36 – 06:12 น. :  เหมาะกับงานมงคลทั่วไป
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567:
  • เวลา 06:13 – 15:37 น. :  เหมาะกับงานแต่งงาน ลาสิกขาบท
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567:
  • เวลา 06:08 – 03:49 น. :  เหมาะกับงานมงคลทั่วไป
 • วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567:
  • เวลา 09:32 – 06:03 น. :  เหมาะกับงานมงคลทั่วไป
 • วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567:
  • เวลา 14:25 – 06:02 น. : เหมาะกับงานมงคลทั่วไป

ฤกษ์ดีฤกษ์สำหรับการขึ้นบ้านใหม่

 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567:
  • เวลา 06:14 – 17:33 น. : 
 • วันพุธที่ 3 เมษายน 2567:
  • เวลา 16:36 – 06:12 น. : 
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567:
  • เวลา 06:08 – 03:49 น. :
 • วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567:
  • เวลา 09:32 – 06:03 น. : 
 • วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567:
  • เวลา 06:01 – 06:02 น. : 

ฤกษ์ดีฤกษ์สำหรับการออกรถ

 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567:
  • เวลา 06:14 – 17:33 น. :
 • วันพุธที่ 3 เมษายน 2567:
  • เวลา 16:36 – 06:12 น. :
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567:
  • เวลา 06:08 – 03:49 น. : 
 • วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567:
  • เวลา 09:32 – 06:03 น. :
 • วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567:
  • เวลา 14:25 – 06:02 น. : 

ฤกษ์ดีฤกษ์สำหรับการทำบุญ

 • วันพุธที่ 3 เมษายน 2567:
  • เวลา 16:36 – 06:12 น. : 
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567:
  • เวลา 06:13 – 15:37 น. : 
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567:
  • เวลา 06:08 – 03:49 น. : 
 • วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567:
  • เวลา 09:32 – 06:03 น. : 
 • วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567:
  • เวลา 14:25 – 06:02 น. : 

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • ฤกษ์ที่นำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีฤกษ์ดีฤกษ์อื่นๆ อีกมากมาย
 • ควรตรวจสอบกับนักโหราศาสตร์เพื่อหาฤกษ์ที่เหมาะสมกับวันเดือนปีเกิด
 • ควรเลือกฤกษ์ที่ตรงกับความต้องการและสะดวกที่สุด
 • สิ่งสำคัญที่สุดคือความตั้งใจจริง ศรัทธา และความบริสุทธิ์ใจ

แหล่งข้อมูล

 • หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา: 
 • อาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร:
 • Sanook Horoscope: https://www.sanook.com/horoscope/