ฤกษ์ดีสำหรับ เดือนมิถุนายน 2567

เช็กฤกษ์ดี “วันธงชัย” เดือนมิถุนายน 2567 เริ่มต้นสิ่งมงคล

ฤกษ์ดี มิถุนายน 2567 :คนไทยเรานั้นมีความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์และฤกษ์ยามมงคลมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ หลายคนมักมองหา “วันธงชัย” ซึ่งถือเป็นวันที่ดีที่สุด เหมาะแก่การประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ เพื่อเสริมความสิริมงคลให้กับชีวิต

ฤกษ์ดีสำหรับ เดือนมิถุนายน 2567 นี้ มี วันธงชัย ตรงกับ วันอังคาร ทั้งหมด 4 วัน ได้แก่

 • อังคารที่ 4 มิถุนายน 2567
 • อังคารที่ 11 มิถุนายน 2567
 • อังคารที่ 18 มิถุนายน 2567
 • อังคารที่ 25 มิถุนายน 2567

นอกจาก วันธงชัย แล้ว ยังมี “วันอธิบดี” ซึ่งเป็นวันที่ดีรองลงมา เหมาะแก่การประกอบกิจการมงคลต่าง ๆ เช่นกัน โดย วันอธิบดี ใน เดือนมิถุนายน 2567 ตรงกับ วันพฤหัสบดี ทั้งหมด 4 วัน ได้แก่

 • พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567
 • พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567
 • พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
 • พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

ทั้ง วันธงชัย และ วันอธิบดี นั้น ล้วนเป็นวันที่โบราณจารย์ได้พิจารณาจากหลักโหราศาสตร์ว่าเป็นวันที่ดาวมงคลสถิตในตำแหน่ง吉兆 เหมาะแก่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ส่งผลให้กิจการราบรื่น ประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ฤกษ์ดียามมงคลนั้นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาประกอบกับความสะดวกของแต่ละบุคคล

นอกจากวันมงคลแล้ว ยังมีวันที่ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจการมงคล ใน เดือนมิถุนายน 2567 นี้ ได้แก่

 • วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็น วันโลกาวินาศ
 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เป็น วันอุบาทว์/อุบาสน
 • วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เป็น วันโลกาวินาศ
 • วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เป็น วันอุบาทว์/อุบาสน
 • วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เป็น วันโลกาวินาศ
 • วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็น วันอุบาทว์/อุบาสน
 • วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เป็น วันโลกาวินาศ
 • วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เป็น วันอุบาทว์/อุบาสน
 • วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เป็น วันโลกาวินาศ

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน
ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ
ด้วยความปังและ
ความสำเร็จ

อ้างอิงข้อมูลจาก

วันธงชัย เดือนมิถุนายน 2567 เช็กฤกษ์ดี วันมงคล มีวันไหนบ้าง ? (amarintv.com)