ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์งามยามดี

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์งามยามดี เดือนมิถุนายน 2567

มาดูกันว่า ฤกษ์มงคล วันใดเหมาะกับงานมงคลบ้าง ไม่ว่าจะเป็น แต่งงาน ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดกิจการ ขายรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร

ฤกษ์มงคล ฤกษ์ดีมีชัยที่สุดคือเวลาใด ต้องติดตามกับ อาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร

สำหรับ ฤกษ์ดี ใน เดือนมิถุนายน 2567 นั้น

อาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร บอกกล่าวกับทางกรุงเทพธุรกิจว่า

ฤกษ์มงคล ในเดือนนี้มีวันดีที่เหมาะสำหรับจัดงานพิธีมงคลและประกอบกิจกรรมสำคัญอยู่ด้วยกัน 7 วัน

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์งามยามดี เดือนมิถุนายน 2567 นั่นก็คือ

 • วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567
 • วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

**ทั้งนี้ ฤกษ์ยามนี้เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติเท่านั้น ผู้ใช้ควรพิจารณาความ เหมาะสมประกอบกับปัจจัยอื่นๆ

รวมถึงดวงชะตาส่วนตัวด้วย**

รายละเอียด ฤกษ์มงคล

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567

 • แรม 13 ค่ำ เดือน 6 ปีมะโรง
 • คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เวลามงคล:

 • 07.41 – 08.36 น. เป็น ราชาฤกษ์
 • 10.29 – 11.25 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์
 • 12.20 – 13.15 น. เป็น ภูมิปาโลฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

 • แรม 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะโรง
 • คนที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เวลามงคล:

 • 07.33 – 08.30 น. เป็น ราชาฤกษ์
 • 10.24 – 11.19 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์
 • 12.14 – 13.09 น. เป็น ภูมิปาโลฤกษ์

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567

 • ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ปีมะโรง
 • คนที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้

เวลามงคล:

 • 07.29 – 08.26 น. เป็น ราชาฤกษ์
 • 09.19 – 10.15 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์
 • 11.10 – 12.05 น. เป็น ภูมิปาโลฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

 • ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7 ปีมะโรง
 • คนที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ดีวันนี้

เวลามงคล:

 • 07.36 – 08.01 น. เป็น ราชาฤกษ์
 • 09.54 – 10.49 น. เป็น มหัทธโนฤก

มาดูกันว่า วันใดเหมาะกับงานมงคลบ้าง

ไม่ว่าจะเป็น แต่งงาน ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดกิจการ ขายรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร

ฤกษ์มงคล ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น ยังมีอีก 3 วัน

นั่นก็คือ

 • วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

รายละเอียด ฤกษ์มงคล

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

 • ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 ปีมะโรง
 • คนที่เกิดวันพุธกลางวันและวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เวลามงคล:

 • 07.41 – 08.36 น. เป็น ราชาฤกษ์
 • 10.29 – 11.25 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์
 • 12.20 – 13.15 น. เป็น ภูมิปาโลฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

 • ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 ปีมะโรง
 • คนที่เกิดวันศุกร์และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เวลามงคล:

 • 07.33 – 08.30 น. เป็น ราชาฤกษ์
 • 10.24 – 11.19 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์
 • 12.14 – 13.09 น. เป็น ภูมิปาโลฤกษ์

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

 • ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ปีมะโรง
 • คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เวลามงคล:

 • 07.29 – 08.26 น. เป็น ราชาฤกษ์
 • 09.19 – 10.15 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์
 • 11.10 – 12.05 น. เป็น ภูมิปาโลฤกษ์

**ทั้งนี้ ฤกษ์ยาม นี้เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติเท่านั้น ผู้ใช้ควรพิจารณาความเหมาะสมประกอบกับปัจจัยอื่นๆ รวมถึงดวงชะตาส่วนตัวด้วย**

หมายเหตุ

 • ข้อมูลฤกษ์ยาม นี้ อ้างอิงจากอาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร
 • ฤกษ์ยาม शुभ เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ตายตัว
 • ผู้ใช้ควรพิจารณาความเหมาะสมประกอบกับปัจจัยอื่นๆ รวมถึงดวงชะตาส่วนตัวด้วย

ขอบคุณที่มา

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์งามยามดี เดือนมิถุนายน 2567 โดย อาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร (bangkokbiznews.com)