บทความ รีวิว เบอร์มงคล มือถือ เทคโนโลยี ber พลังเลขหงส์ 289

ฤกษ์มงคลในฤกษ์มงคลกรกฎาคม2559 สำหรับทำกิจกรรมมงคลต่างๆ

ฤกษ์มงคลกรกฎาคม2559 1. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 06:40-07:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก


2. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:30-10:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

3. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:50-12:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

4. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:40-17:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

5. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:40-17:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก


ฤกษ์มงคลกรกฎาคม2559

1. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 06:30-07:10 น.

ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

2. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:20-10:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

3. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:40-12:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

4. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:10-15:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

5. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:30-16:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก


1. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 06:20-07:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

2. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:10-10:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

3. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:30-12:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00-15:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

5. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:30-16:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก


1. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 06:10-07:00 น.

ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

2. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00-10:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

3. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:20-12:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

4. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:50-14:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

5. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:10-17:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

6. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 19:10-20:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

7. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 19:10-20:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก


1. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 06:10-06:50 น.

ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

2. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00-09:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

3. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:10-12:20 น. ลัคนาสถิตย์รา

ศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:40-14:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

5. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:10-17:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

6. ฤกษ์ วันพุธ (กลางคืน) ที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 19:10-19:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

7. ฤกษ์ วันพุธ (กลางคืน) ที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 20:40-20:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก


1. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 06:00-06:40 น.

ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

2. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:50-09:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

3. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:10-12:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

4. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:40-14:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก


1. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 06:00-06:20 น.

ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

2. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:30-09:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

3. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:40-11:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

4. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:10-13:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

ฤกษ์มงคลกรกฎาคม2559 ขอบคุณที่มา และต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

http://www.mahamodo.com/tamnai/good_time.aspx