ฤกษ์คลอดมงคล ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ปี 2567 : เริ่มต้นชีวิตใหม่ เสริมสิริมงคล

การย้ายเข้าบ้านใหม่เป็นสิ่งสำคัญ หลายคนจึงให้ความสำคัญกับการเลือกรับ ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ ที่ดี เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมสิริมงคล โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้อยู่อาศัย

บทความนี้ขอเสนอ ฤกษ์มงคลปี 2567

ที่เหมาะสำหรับการขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านใหม่ รวมถึงการเริ่มต้นกิจการใหม่

หมายเหตุ: ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่

 • ฤกษ์มงคลนี้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น
 • ควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมกับตัวเอง
 • ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์เพิ่มเติม

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ ตามเดือน

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่มกราคม:

 • วันจันทร์ที่ 1 มกราคม
 • วันพุธที่ 3 มกราคม
 • วันเสาร์ที่ 13 มกราคม
 • วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม
 • วันพุธที่ 31 มกราคม

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่กุมภาพันธ์:

 • วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์
 • วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์
 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่มีนาคม:

 • วันพุธที่ 6 มีนาคม
 • วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม
 • วันพุธที่ 13 มีนาคม
 • วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม
 • วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม (2 ครั้ง)

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่เมษายน:

 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน
 • วันพุธที่ 3 เมษายน
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน
 • วันศุกร์ที่ 19 เมษายน
 • วันเสาร์ที่ 20 เมษายน
 • วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน
 • วันจันทร์ที่ 22 เมษายน

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่พฤษภาคม:

 • วันพุธที่ 8 พฤษภาคม
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม
 • วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่มิถุนายน:

 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน
 • วันพุธที่ 5 มิถุนายน
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน (2 ครั้ง)
 • วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน
 • วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน
 • วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่กรกฎาคม:

 • วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม
 • วันพุธที่ 3 กรกฎาคม
 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม (2 ครั้ง)
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม
 • วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม
 • วันพุธที่ 31 กรกฎาคม

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่สิงหาคม:

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม
 • วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม
 • วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม
 • วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม
 • วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม
 • วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม
 • วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม
 • วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่กันยายน:

 • วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน (2 ครั้ง)
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน
 • วันศุกร์ที่ 13 กันยายน
 • วันเสาร์ที่ 14 กันยายน
 • วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน
 • วันเสาร์ที่ 21 กันยายน
 • วันจันทร์ที่ 30 กันยายน

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ตุลาคม:

 • วันพุธที่ 9 ตุลาคม
 • วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม
 • วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม
 • วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม
 • วันพุธที่ 30 ตุลาคม

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่พฤศจิกายน:

 • วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน
 • วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน
 • วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน
 • วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ธันวาคม:

 • วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม
 • วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม (2 ครั้ง)
 • วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม
 • วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม
 • วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม

เพิ่มเติมเกี่ยวกับฤกษ์มงคล

 • การดูฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่: ควรดูฤกษ์ตามวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้าน
 • การเลือกฤกษ์: ควรเลือกฤกษ์ที่มีความหมายมงคล เช่น ฤกษ์โจทย์ ฤกษ์มหาสิทธิโชค ฤกษ์มงคลการงาน
 • การเตรียมตัวก่อนย้ายเข้าบ้านใหม่:
  • ทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อย
  • เตรียมข้าวของเครื่องใช้ให้พร้อม
  • ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่
  • ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่

บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

การเลือกรับ ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ ที่ดีที่สุด ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่กำลังมองหาฤกษ์มงคลสำหรับการย้ายเข้าบ้านใหม่

FAQ:

Q: อะไรคือความหมายของการดูฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่?

A: การดูฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ตามความเชื่อโบราณ หมายถึงการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการย้ายเข้าบ้านใหม่ เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมสิริมงคล โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้อยู่อาศัย

Q: ใครบ้างที่ควรดูฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่?

A: โดยทั่วไปแล้ว เจ้าของบ้านควรดูฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ แต่ก็สามารถดูฤกษ์ตามสมาชิกคนอื่นในบ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วย

Q: มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างในการดูฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่?

A: หลักเกณฑ์ในการดูฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่นั้น มีหลายอย่าง เช่น

 • วันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้าน
 • ฤกษ์ยามที่มีความหมายมงคล
 • ธาตุของบ้าน

Q: จำเป็นต้องดูฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่หรือไม่?

A: การดูฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละ individu

Q: กรณีที่ไม่มีฤกษ์ที่ตรงกับความต้องการ จะสามารถย้ายเข้าบ้านได้หรือไม่?

A: กรณีที่ไม่มีฤกษ์ที่ตรงกับความต้องการ อาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์เพื่อหาฤกษ์อื่นที่เหมาะสม หรือใช้วิธีการอื่นๆ ทดแทน เช่น การทำพิธีกรรมทางศาสนา

Q: แหล่งข้อมูลสำหรับการดูฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่มีที่ไหนบ้าง?

A: แหล่งข้อมูลสำหรับการดูฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่มีหลายแห่ง เช่น

 • เว็บไซต์โหราศาสตร์
 • หนังสือโหราศาสตร์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์

ข้อดีของการดูฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่

 • เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมสิริมงคล โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้อยู่อาศัย
 • ช่วยให้เกิดความสบายใจ
 • เป็นการแสดงความเคารพต่อความเชื่อโบราณ

ข้อจำกัดของการดูฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่

 • ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล
 • อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูฤกษ์
 • ฤกษ์ที่ต้องการอาจจะไม่มีตรงกับวันที่สะดวก

สรุป

การดูฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละ individu บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น การเลือกรับฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ที่ดีที่สุด ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์

อ้างอิงจาก

รู้ไว้ก่อนย้ายบ้าน ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2566-2567 ตามวันเกิด – ธนาคารกสิกรไทย (kasikornbank.com)