Categories
บทความ

ฤกษ์มงคลสิงหาคม พ.ศ. 2559 สำหรับทำกิจกรรมมงคล

ฤกษ์มงคลสิงหาคม พ.ศ. 2559 สำหรับทำกิจกรรมมงคลต่างๆ
1. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 06:00-06:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08:10-09:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10:30-11:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 12:50-14:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 15:20-15:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปี วอก

ฤกษ์มงคลสิงหาคม พ.ศ. 2559 สำหรับทำกิจกรรมมงคลต่างๆ

1. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 07:10-08:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 09:20-10:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 11:50-13:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 14:20-15:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 17:20-18:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันพุธ (กลางคืน) ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 18:50-19:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก
7. ฤกษ์ วันพุธ (กลางคืน) ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 20:00-20:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก

1. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 06:30-07:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 08:50-09:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 11:20-12:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13:40-14:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 16:40-17:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 18:10-18:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก
7. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 19:20-20:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก
8. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 19:20-20:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก

1. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 06:00-07:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 08:20-09:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 10:50-11:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13:20-14:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 9 ปี วอก

ขอบคุณที่มา และต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

http://www.mahamodo.com/tamnai/good_time.aspx