Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข อาจารย์นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์

รายการย้อนหลัง เลขพลิกชีวิต อาจารย์นิติกฤตย์ ตอนที่ 1 ความรู้ตัวเลข สองพี่น้อง จากโรคร้าย กลายเป็นเฮง

รายการย้อนหลัง เลขพลิกชีวิต อาจารย์นิติกฤตย์ ตอนที่ 1 ความรู้ตัวเลข สองพี่น้อง จากโรคร้าย กลายเป็นเฮง

ความรู้เกี่ยวกับตัวเลข  ของ อาจารย์นิติกฤตย์


ขอบคุณที่มาและข้อมูลเพิ่มเติมที่  https://www.facebook.com/berrubchok.net

ขอบคุณที่มาhttps://www.youtube.com/channel/UCXX8lnS-ZWW2hEBXdp1gtJg