Categories
ข่าวสาร

เตรียมรับ วันมาฆบูชาเสริมดวง สู่มงคลชีวิต 2567

วันมาฆบูชาเสริมดวง หนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ปีนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ชาวพุทธจะได้ร่วมทำบุญ เสริมดวง ชำระล้างจิตใจ และน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางศาสนา

บทความนี้ จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ เคล็ดลับการทำบุญในวันมาฆบูชา เตรียมตัวอย่างไรให้ได้บุญกุศลสูงสุด รวมไปถึง วิธีเวียนเทียนที่ถูกต้อง

เตรียมตัวก่อนวันมาฆบูชาเสริมดวง:

 • เตรียมเครื่องสักการะ: ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอกดอกไม้ อาหารคาวหวาน น้ำดื่ม
 • เตรียมตัวสำหรับใส่บาตร: ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้จำเป็น
 • เตรียมชุดขาว สำหรับใส่ไปวัด
 • เตรียมเงินทำบุญ ใส่ซองหรือพับให้เรียบร้อย

กิจกรรมในวันมาฆบูชาเสริมดวง:

 • ทำบุญตักบาตร: ตื่นเช้า ใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล
 • ฟังธรรมเทศนา: ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิต
 • เวียนเทียน: เวียนเทียน 3 รอบ รอบละ 1 คาถา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
 • นั่งสมาธิ: ฝึกสมาธิ เพิ่มพูนสติปัญญา
 • ทำทาน: บริจาคเงิน สิ่งของ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับวัดหรือสถานสงเคราะห์

วิธีเวียนเทียนที่ถูกต้อง:

 1. จุดธูปเทียน นำดอกไม้ ธูปเทียน เวียนเทียนตามเข็มนาฬิกา
 2. ตั้งจิตอธิษฐาน ภาวนาคาถาตามลำดับ
 3. เวียนเทียน 3 รอบ
 4. รอบที่ 1 ภาวนาคาถา “อิติปิโส ภควาฯ”
 5. รอบที่ 2 ภาวนาคาถา “สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ”
 6. รอบที่ 3 ภาวนาคาถา “สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ”

การเวียนเทียน เป็นการแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นการน้อมนำพระธรรมคำสอนมาปฏิบัติ

เพิ่มเติม วันมาฆบูชา หนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ในปีนี้ “วันมาฆบูชา 2567” ชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ เสริมดวง เสริมบุญ เสริมสิริมงคล เตรียมกาย เตรียมใจ สู่มหานิยม ดังนี้

1. ตื่นเช้าทำบุญตักบาตร: เริ่มต้นวันดีด้วยการตื่นเช้า ใส่บาตรข้าวเหนียว อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล และเสริมมงคลให้ชีวิต

2. ฟังธรรมเทศนา: เข้าวัดฟังพระธรรมเทศนา เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้า นำไปปรับใช้ในชีวิต ช่วยให้จิตใจสงบ มีสติ

3. เวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัย: กิจกรรมสำคัญในวันมาฆบูชา สื่อถึงการเดินตามรอยพระพุทธเจ้า ยึดมั่นในพระธรรม คำสอน และนำไปปฏิบัติ

4. นั่งสมาธิเจริญภาวนา: ฝึกสมาธิ เพิ่มพูนสติปัญญา ช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย

5. ปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม: ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น ปฏิบัติธรรม รักษาศีล สวดมนต์

เคล็ดลับเสริมดวง เสริมบุญ เสริมสิริมงคล:

 • เตรียมเครื่องสักการะ: ดอกไม้ ธูปเทียน น้ำอบ น้ำหอม ผ้าไตรจีวร
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย: แสดงถึงความเคารพต่อสถานที่และพระภิกษุสงฆ์
 • ตั้งจิตอธิษฐาน: อธิษฐานขอพรสิ่งดีงามให้กับตนเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง
 • ทำทาน: บริจาคทาน แบ่งปันสิ่งของ ช่วยเหลือผู้อื่น
 • รักษาศีล: งดเว้นอบายมุข

วันมาฆบูชา นับเป็นโอกาสอันดีที่ชาวพุทธจะได้ร่วมทำบุญ เสริมดวง ชำระล้างจิตใจ และน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางศาสนา

ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันมาฆบูชา 2567 เตรียมกาย เตรียมใจ สู่มหานิยม เสริมดวง เสริมบุญ เสริมสิริมงคล ให้กับชีวิต

ขอให้ทุกท่านมีวันมาฆบูชาเสริมดวงที่เปี่ยมไปด้วยบุญกุศล และความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอบคุณข้อมูล
ทริค ทำบุญ เสริมดวง ‘วันมาฆบูชา 2567’ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้บุญกุศลสูงสุด