เบอร์มงคล เบอร์ถูก

วันใช้งานใกล้หมดซื้อวันเพิ่มได้ Truemove-h (เลี้ยงเบอร์)

 

วิธีการสมัครใช้บริการ: ผู้ใช้บริการจะได้รับวันใช้งานเพิ่ม โดยผ่านระบบ USSD ตามวิธีการที่ปรากฏในตารางด้านล่าง หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ดังนี้

 อัตราค่าใช้บริการ: บริการเสริม “เพิ่มวันทันใจ” นี้เป็นบริการแบบเหมาจ่ายต่อครั้ง โดยมีอัตราค่าใช้บริการดังนี้

ที่มา
https://truemoveh.truecorp.co.th/news/detail/292