Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข แมน การิน

วาไรตี้ แบเบอร์ เกรซ กาญจน์เกล้า 9 ธ.ค. 58

วาไรตี้ แบเบอร์ เกรซ ย้อนหลัง 9 ธันวาคม 2558 เกรซ กาญจน์เกล้าความรู้เกี่ยวกับตัวเลข แมนการิน

สนใจคลิปเลขพลิกชีวิตอื่นๆ คลิกที่นี่ http://goo.gl/nVSgBr

วาไรตี้ แบเบอร์ เกรซ กาญจน์เกล้าที่มาและข้อมูลเพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/ManMathelogy
https://www.facebook.com/varietybaeber/

ขอบคุณที่มา
https://www.youtube.com/user/thairathonline