Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข แมน การิน

วาไรตี้ แบเบอร์ ย้อนหลัง16 ธันวาคม 2558 ก้อง ปิยะ’ จุดพลิกผันชีวิตของ “เจ้าแม่อิเวนต์มือทอง”

ความรู้เกี่ยวกับตัวเลข แมนการินขอบคุณที่มาและข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://www.facebook.com/ManMathelogy
https://www.facebook.com/varietybaeber/

ขอบคุณที่มา
https://www.youtube.com/user/thairathonline