Categories
บทความ

วิธีทำบุญเปิดเบอร์ ควรทำบุญอุทิศกุศล 5 ข้อดังนี้

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลเจ้าของเบอร์มือถือนั้นๆได้แก่เทวดาประจำตัว

ทำบุญ
ทำบุญ

เจ้ากรรมนายเวรของผู้เปลี่ยนเบอร์มือถือนั้น

ครูบาร์อาจารย์ แห่งศาตร์ตัวเลข

(เพราะเรานำเอาพลังตัวเลขมาเสริมเฮง ดังนั้นควรระลึกท่านในจุดนั้น)

ทำบุญให้บ้านเมือง โดยตั้งจิตอุทิศผลบุญถวายแด่ พระสยามเทวาธิราช (พรม เทพ เทวา ที่ดูแลประเทศไทย)
เช่น พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี เจ้าเจตคุปต์ (เทพารักษ์ทั้งห้า) โดยมีพระแก้วมรกตเป็นประธา

ผู้แนะนำได้แก่ ……………..

กรุณาทำแยกกัน อย่าเรียกรวมกัน…ถ้าไม่ใช่บุญใหญ่ เช่น สร้างโบสถ์ บวชพระหรือการทำบุญบริจาคโลง 1 โลง
อาจจะใส่บาตรพระ 5 รูป (อุทิศห้าส่วน ในแต่ละบาตร)

ขอบคุณที่มา

http://berbanmai.blogspot.com/2013/09/blog-post_70.html