Categories
บทความ

วิธีทำบุญเปิดเบอร์ ควรทำบุญอุทิศกุศล 5 ข้อดังนี้

วิธีทำบุญเปิดเบอร์ ควรทำบุญอุทิศกุศล 5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลเจ้าของเบอร์มือถือนั้นๆได้แก่เทวดาประจำตัว

ทำบุญ
ทำบุญ

วิธีทำบุญเปิดเบอร์ เจ้ากรรมนายเวรของผู้เปลี่ยนเบอร์มือถือนั้น

ครูบาร์อาจารย์ แห่งศาตร์ตัวเลข

(เพราะเรานำเอาพลังตัวเลขมาเสริมเฮง ดังนั้นควรระลึกท่านในจุดนั้น)

ทำบุญให้บ้านเมือง โดยตั้งจิตอุทิศผลบุญถวายแด่ พระสยามเทวาธิราช (พรม เทพ เทวา ที่ดูแลประเทศไทย)
เช่น พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี เจ้าเจตคุปต์ (เทพารักษ์ทั้งห้า) โดยมีพระแก้วมรกตเป็นประธา

ผู้แนะนำได้แก่ ……………..

กรุณาทำแยกกัน อย่าเรียกรวมกัน…ถ้าไม่ใช่บุญใหญ่ เช่น สร้างโบสถ์ บวชพระหรือการทำบุญบริจาคโลง 1 โลง
อาจจะใส่บาตรพระ 5 รูป (อุทิศห้าส่วน ในแต่ละบาตร)

ขอบคุณที่มา

http://berbanmai.blogspot.com/2013/09/blog-post_70.html