วันสงกรานต์ สรงน้ำพระ

คาถาสรงน้ำพระ วันสงกรานต์ เสริมดวง ต้อนรับปีใหม่

การสรงน้ำพระ วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อมายาวนาน หนึ่งปีมีโอกาสได้ทำเพียงครั้งเดียว เป็นการชำระล้างสิ่งสกปรก เริ่มต้นสิ่งดีๆ เสริมดวง เสริมสิริมงคล ให้กับชีวิตและครอบครัว ก่อนที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ปีใหม่

หมอช้าง ทศพรด้เผยคาถาบทสวดสำหรับใช้ในการขอขมา อัญเชิญพระพุทธรูป และคำกล่าวบูชาระหว่างสรงน้ำพระดังนี้

คาถาขอขมา และอัญเชิญพระพุทธรูป : วันสงกรานต์

(ตั้งนะโม 3 จบ)

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

ความหมาย:

การขอขมาต่อพระรัตนตรัย ทั้งกายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ที่ได้กระทำพลาดพลั้ง ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ต่อหน้าหรือลับหลัง ขอพระรัตนตรัยโปรดยกโทษให้

คาถาสรงน้ำพระพุทธรูป : วันสงกรานต์

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง

ความหมาย:

ขอเดชะข้าพเจ้าขอสรงน้ำพระพุทธรูป พระองค์ทรงชุ่มฉ่ำเย็นสบาย ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย อันตรายทั้งปวง จงมีความสุขสวัสดิ์ นิรันดร์กาล

วิธีปฏิบัติหลังสรงน้ำพระ

เมื่อสรงน้ำพระเสร็จเรียบร้อย ให้เช็ดพระพุทธรูปให้แห้ง นำท่านจัดเรียงไว้ที่หิ้งพระ หรือห้องเดิม เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการสรงน้ำพระในวันสงกรานต์

หมายเหตุ

บทความนี้เป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเพณีการสรงน้ำพระในวันสงกรานต์ สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม เสริมดวงชะตา ต้อนรับปีใหม่ด้วยใจที่สดใส


สรงน้ำพระดีอย่างไร? FAQ

การสรงน้ำพระ เป็นประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อมายาวนาน ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา แต่ยังมีความเชื่อกันว่าการสรงน้ำพระจะส่งผลดีต่อชีวิต ดังนี้

1. ชำระล้างสิ่งสกปรก เริ่มต้นสิ่งดีๆ

การสรงน้ำพระ เปรียบเสมือนการชะล้างสิ่งสกปรกทั้งทางกายและทางใจ ขจัดความทุกข์โศก โรคภัยไข้เจ็บ และอุปสรรคต่างๆ

2. เสริมดวง เสริมสิริมงคล

เชื่อกันว่าการสรงน้ำพระเป็นการเสริมดวง เสริมสิริมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย

3. สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว

การสรงน้ำพระเป็นกิจกรรมที่ทำได้ทั้งครอบครัว ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

4. แสดงความเคารพศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา

การสรงน้ำพระเป็นการแสดงความเคารพศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา

5. สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

การสรงน้ำพระเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ควรค่าแก่การสืบสาน

6. เป็นการทำบุญ

การสรงน้ำพระเป็นการทำบุญ ได้อานิสงส์ผลบุญ

7. ฝึกสมาธิ

การสรงน้ำพระเป็นการฝึกสมาธิ

8. ผ่อนคลายจิตใจ

การสรงน้ำพระช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย

9. ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ

การสรงน้ำพระตามวัดวาอาราม

10. ได้ท่องเที่ยว

การสรงน้ำพระตามวัดวาอาราม

ข้อควรระวัง
  • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  • ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของวัด
  • รักษาความสะอาด
  • ไม่เล่นน้ำรุนแรง
  • ระวังอันตราย

การสรงน้ำพระ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีทั้งต่อตัวเราเอง ครอบครัว และสังคม

ขอบคุณที่มา
https://www.thairath.co.th/horoscope/belief/2778023