พลังเลขหงส์ 289 สีเสื้อมงคล

สีเสื้อมงคลปี 2567 เสริมดวงปังทุกด้าน

สีเสื้อมงคล เป็นสิ่งที่สายมูห้ามพลาด เชื่อกันว่าการเลือกสีเสื้อใส่ในแต่ละวัน จะช่วยเสริมดวงด้านต่างๆ เช่น การงาน การเงิน โชคลาภ ความรัก และเมตตามหานิยม บทความนี้รวบรวมสีเสื้อมงคลประจำวันทั้ง 7 วัน พร้อมคำอธิบายความหมาย ช่วยให้คุณเลือกสีเสื้อได้ตรงใจ เสริมดวงปังตลอดปี 2567

วันจันทร์: สีเสื้อมงคล

 • เงินทอง: สีส้มอิฐ, สีเหลืองสว่าง
 • การงาน: สีเขียวใบเตย, สีเหลืองนวล
 • โชคลาภ: สีเทาเข้ม, สีเทานกพิราบ
 • ผู้ใหญ่รัก: สีฟ้าอ่อน, สีน้ำเงินยีนส์
 • เมตตามหานิยม: สีเทาดำ, สีม่วงเปลือกมังคุด
 • สีกาลกิณี: สีแดงเลือดหมู

วันอังคาร:สีเสื้อมงคล

 • โชคลาภ: สีส้มแดง
 • เงินทอง: สีโลหะ, สีเงิน, สีทอง
 • การงาน: สีเทาดำ, สีม่วงเปลือกมังคุด
 • ผู้ใหญ่รัก: สีแดงเลือดหมู, สีส้มแดง
 • เมตตามหานิยม: สีส้มอิฐ, สีเหลืองสว่าง
 • สีกาลกิณี: สีขาวครีม

วันพุธ: สีเสื้อมงคล

 • โชคลาภ: สีบรอนซ์เงิน
 • เงินทอง: สีฟ้าอ่อน, สีน้ำเงินยีนส์
 • การงาน: สีส้มอิฐ, สีเหลืองสว่าง
 • ผู้ใหญ่รัก: สีขาว, สีครีม
 • เมตตามหานิยม: สีโลหะ, สีเงิน, สีทอง
 • สีกาลกิณี: สีชมพู

วันพฤหัสบดี: สีเสื้อมงคล

 • โชคลาภ: สีแดงเลือดนก
 • เงินทอง: สีขาวมุก, สีเหลืองสว่าง
 • การงาน: สีฟ้าอ่อน, สีน้ำเงินยีนส์
 • ผู้ใหญ่รัก: สีเขียวใบเตย, สีเขียวอ่อน
 • เมตตามหานิยม: สีขาวมุก, สีเหลืองสว่าง
 • สีกาลกิณี: สีดำ

วันศุกร์: สีเสื้อมงคล

 • โชคลาภ: สีฟ้าอ่อน, สีน้ำเงินยีนส์
 • เงินทอง: สีเขียวใบเตย, สีเหลืองนวล
 • การงาน: สีขาวมุก, สีเหลืองสว่าง
 • ผู้ใหญ่รัก: สีส้มอิฐ, สีเหลืองสว่าง
 • เมตตามหานิยม: สีเขียวใบเตย, สีเหลืองนวล
 • สีกาลกิณี: สีบรอนซ์เงิน

วันเสาร์: สีเสื้อมงคล

 • โชคลาภ: สีดำ, สีน้ำเงินเข้ม
 • เงินทอง: สีแดงเลือดหมู, สีส้มแดง
 • การงาน: สีโลหะ, สีเงิน, สีทอง
 • ผู้ใหญ่รัก: สีชมพู, สีบานเย็น
 • เมตตามหานิยม: สีแดงเลือดหมู, สีส้มแดง
 • สีกาลกิณี: สีเขียวเข้ม

วันอาทิตย์: สีเสื้อมงคล

 • โชคลาภ: สีเขียวใบตอง
 • เงินทอง: สีเทาดำ, สีม่วงเปลือกมังคุด
 • การงาน: สีแดงเลือดหมู, สีส้มแดง
 • ผู้ใหญ่รัก: สีบรอนซ์เงิน
 • เมตตามหานิยม: สีเขียวใบเตย, สีเหลืองนวล
 • สีกาลกิณี: สีน้ำเงินเข้ม

ตารางสีเสื้อมงคลประจำวัน:

วัน
โชคลาภ
เงินทอง
การงาน
ผู้ใหญ่รัก
เมตตามหานิยม
กาลกิณี
จันทร์
เทาเข้ม, เทานกพิราบ
ส้มอิฐ, เหลืองสว่าง
เขียวใบเตย, เหลืองนวล
ฟ้าอ่อน, น้ำเงินยีนส์
เทาดำ, ม่วงเปลือกมังคุด
แดงเลือดหมู
อังคาร
ส้มแดง
โลหะ, เงิน, ทอง
เทาดำ, ม่วงเปลือกมังคุด
แดงเลือดหมู, ส้มแดง
ส้มอิฐ, เหลืองสว่าง
ขาวครีม
พุธ
บรอนซ์เงิน
ฟ้าอ่อน, น้ำเงินยีนส์
ส้มอิฐ, เหลืองสว่าง
ขาว, ครีม
โลหะ, เงิน, ทอง
ชมพู
พฤหัสบดี
แดงเลือดนก
ขาวมุก, เหลืองสว่าง
ฟ้าอ่อน, น้ำเงินยีนส์
เขียวใบเตย, เขียวอ่อน
ขาวมุก, เหลืองสว่าง
ดำ
ศุกร์
ฟ้าอ่อน, น้ำเงินยีนส์
เขียวใบเตย, เหลืองนวล
ขาวมุก, เหลืองสว่าง
ส้มอิฐ, เหลืองสว่าง
เขียวใบเตย, เหลืองนวล
บรอนซ์เงิน
เสาร์
ดำ, น้ำเงินเข้ม
แดงเลือดหมู, ส้มแดง
โลหะ, เงิน, ทอง
ชมพู, บานเย็น
แดงเลือดหมู, ส้มแดง
เขียวเข้ม
อาทิตย์
เขียวใบตอง
เทาดำ, ม่วงเปลือกมังคุด
แดงเลือดหมู, ส้มแดง
บรอนซ์เงิน
เขียวใบเตย, เหลืองนวล
น้ำเงินเข้ม

ข้อควรจำ:

 • การเลือกสีเสื้อมงคลเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล
 • สิ่งสำคัญคือการลงมือทำเพื่อให้เป้าหมายสำเร็จ
 • เลือกสีเสื้อให้เหมาะกับสรีระ กาลเทศะ และบุคลิก
 • ใส่ใจความสะอาดเรียบร้อย ดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ

ข้อควรจำเพิ่มเติม:

 • สีเสื้อมงคลเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมดวง
 • สิ่งสำคัญคือการลงมือทำ ใฝ่หาความรู้ พัฒนาตนเอง
 • วางแผนและลงมือทำอย่างจริงจัง
 • ควบคู่ไปกับการเลือกสีเสื้อมงคล
 • ผลลัพธ์ที่ดีจะตามมา

การเลือกสีเสื้อ:

 • เลือกสีที่ชอบ ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจ
 • เสริมบุคลิกภาพ
 • เหมาะสมกับกาลเทศะ
 • ใส่ใจความสะอาด เรียบร้อย
 • ดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ

สุดท้าย:

 • อย่าลืมว่าความเชื่อเรื่องสีเสื้อมงคลเป็นเพียงแนวทาง
 • สิ่งสำคัญคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติ
 • คิดบวก ทำดี
 • ผลลัพธ์ที่ดีจะตามมา

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเลือกสีเสื้อมงคลได้ตรงใจ เสริมดวงปังตลอดปี 2567!