หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก คาถามหาจักรพรรดิ

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไป

ประวัติหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

ชาติภูมิ

 • นามเดิม : ดู่
 • เกิด : 29 เมษายน พ.ศ. 2447 ตรงกับวันเพ็ญวิสาขบูชา
 • สถานที่เกิด : บ้านสามเขา ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • โยมบิดา : พุด
 • โยมมารดา : พ่วง
 • พี่น้องร่วมบิดามารดา : 2 คน (เป็นพี่สาว)

ชีวิตในวัยเด็ก

 • กำพร้าบิดามารดาตั้งแต่ยังเยาว์วัย
 • อาศัยอยู่กับยาย และพี่สาว
 • ศึกษาเล่าเรียนที่วัดกลางคลองสระบัว วัดประดู่ทรงธรรม และวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

สู่เพศพรหมจรรย์

 • บวชเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2468
 • อุปัชฌาย์ : หลวงพ่อกลั่น เจ้าอาวาสวัดพระญาติการาม
 • กรรมวาจาจารย์ : หลวงพ่อแด่ เจ้าอาวาสวัดสะแก
 • อนุศาสนาจารย์ : หลวงพ่อฉาย วัดกลางคลองสระบัว
 • ฉายา : พรหมปัญโญ

การศึกษา

 • ศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดประดู่ทรงธรรม
 • ศึกษาพระกรรมฐานกับหลวงพ่อกลั่น และหลวงพ่อเภา
 • ศึกษาจากตำรับตำรา และพระอาจารย์อื่นๆ

ธุดงค์

 • ออกธุดงค์ประมาณพรรษาที่ 3
 • มุ่งสู่จังหวัดสระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
 • ใช้เวลาธุดงค์ประมาณ 3 เดือน

อุบายธรรม

 • สอนให้ศิษย์รู้จักปรับปรุงแก้ไขตนเอง
 • เมตตา โอบอ้อมอารี
 • ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติธรรม

การสร้างพระ

 • เน้นสร้างพระเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติภาวนา
 • วัตถุมงคลมีอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์
 • เจตนาหลัก : ให้ศิษย์มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ พัฒนาจิตวิญญาณ

ปัจฉิมวาร

 • สุขภาพทรุดโทรมลง
 • มรณภาพ : 17 มกราคม พ.ศ. 2533

ปัจฉิมโอวาท

 • “ถึงอย่างไรก็ขออย่าได้ทิ้งการปฏิบัติ”

ผลงาน

 • สร้างพระเครื่อง วัตถุมงคล
 • สอนศิษย์ให้ปฏิบัติธรรม
 • พัฒนาวัดสะแก

คุณธรรม

 • เมตตา
 • ใจเย็น
 • อดทน
 • มุ่งมั่น
 • ศรัทธา

คำสอน

 • “หมั่นทำเข้าไว้ๆ”
 • “ของจริงดีกว่า พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ”
 • “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือกรรม”

บทสรุป

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เป็นพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา บุญบารมี และความรู้ทางธรรมะ ท่านอุทิศตนเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของศิษย์ สอนให้รู้จักการปฏิบัติธรรม และสร้างวัตถุมงคลเพื่อเป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวจิตใจ คำสอนของท่านยังคงเป็นแนวทางที่ล้ำค่าสำหรับศิษย์และผู้ศรัทธา

หมายเหตุ

 • บทความนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวประวัติหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ยังมีรายละเอียดอีกมากมาย
 • ข้อมูลบางส่วนอาจคลาดเคลื่อน ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา

แหล่งอ้างอิง