คลิปรายการย้อนหลัง

ย้อนหลัง อ. นิติกฤตย์ เบอร์ดีเบอร์รับทรัพย์ อธิบายความหมายของตัวเลข เบอร์โทรศัพท์มือถือ

ความรู้เกี่ยวกับตัวเลข ของ

อาจารย์ นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์

 

ขอบคุณที่มาและข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/berrubchok.net

ขอบคุณที่มา https://www.youtube.com/channel/UC_cHNedtLB25leItU9-sUSw