Categories
บทความ

ความหมายเลขมงคล อาชีพเลขมงคล

อาชีพเลขมงคล ซคู่เลขที่ใช้ได้ทุกสายอาชีพคือ คู่ทรัพย์ 46 64 56 65 ควรมีไว้ในทุกสายอาชีพ

เลขเสน่ห์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ดึงดูด หรือเสน่ห์เชิงเมตตามหานิยมต่างๆ จัดอยู่ใน


กลุ่มตัวเลขรับทรัพย์ อาชีพเลขมงคล

เช่น 14 41 15 51 22 23 32 24 42 26 62 36 63 66


เบอร์ 57,75,47,74,43,34

เหมาะกับอาชีพ ทนาย ตำรวจ

เบอร์ 14,41,15,51,19,91

เหมาะสำหรับอาชีพผู้รับราชการ

เบอร์ 24,42,44,46,64

เหมาะสำหรับอาชีพประชาสัมพันธ์

เบอร์ 14,41,24,42,26,62,46,64,47,74

เหมาะสำหรับอาชีพนักพูด

เบอร์ 05,50,45,54,55,59,95,99

เหมาะสำหรับอาชีพนักบวช

เบอร์ 14,41,15,51,45,54,49,94,59,95,99

เหมาะสำหรับอาชีพครูอาจารย์

เบอร์ 14,41,15,51,16,61,56,65

เหมาะสำหรับอาชีพนักบริหาร วางแผน นักคิด

เบอร์ 09,90,05,50,99

เหมาะหรับอาชีพนักไสยสาศตร์ หมดดู ร่างทรง

เบอร์ 19,91,49,94,59,95,99

เหมาะสำหรับอาชีพธุรกิจ MLM , E-Com

เบอร์ 19,91,49,94,95,59,99

เหมาะสำหรับอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ มือถือ

เบอร์ 49,94,59,95

เหมาะสำหรับอาชีพอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเมอร์

เบอร์ 09,90,79,97,89,98

เหมาะสำหรับอาชีพวัตถุโบราณ ของมงคล

เบอร์ 29,92,36,63,66,69,96

เหมาะสำหรับอาชีพ ออกแบบ ตกแต่ง ช่างฝีมือ

เบอร์ 29,92,66,69,96

ค้าของสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์

เบอร์ 78,87 และกรณีพิเศษกลุ่มตัวเลข 1357

ทำงานเกี่ยวกับระดับชาติ เกี่ยวกับมหาชน

เบอร์ 47,74,77,89,98 ,5

เหมาะสำหรับอาชีพ นักกู้ภัย

เบอร์ 77,5

เหมาะสำหรับอาชีพนักสังคมสงเคราะห์

เบอร์ 17,71,74,47

เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม โรงงาน

เบอร์ 47,74,78,87,79,97

เหมาะสำหรับอาชีพอสังหาริมทรัพย์

เบอร์ 78,87 ผสม 9 ปิดท้าย เป็น 789,879

จะให้ผลดีนักนักแล สัหับนักนักบริหารความเสี่ยง

เบอร์ 15,51,19,91,35,53

หมาะสำหรับอาชีพ ทหาร ตำรวจ

เบอร์ 33,39,93 และควรมี 5 กำกับ

เหมาะสำหรับ นีกกีฬา นักแข่ง

เบอร์ 35,53,47,74,89,98

เหมาะสำหรับอาชีพ นักปกครอง

เบอร์ 04,40,33, ควรมีเลข 5 ร่วมในเบอร์

เหมาะสำหรับอาชีพ งานช่างต่างๆ

เบอร์ 28,82,78,87,88,89,98

เหมาะสำหรับอาชีพมืด นักเลง เจ้าพ่อ เจ้าของสถานเริงรมณ์

เบอร์ 24,42,29,92,66,69,96

เหมาะสำหรับอาชีพ นักแสดง เบอร์ 19,91 คนเด่นดัง

เบอร์ 49,94,58,85

นักมายากล หัวไว รู้พลิกแพลง แก้ไขเฉพาะหน้าได้เก่ง