คลิปรายการย้อนหลัง

อิทธิพลของเลขหนี้สิน เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ที่ 28

อิทธิพลของเลขหนี้สิน ความรู้ตัวเลข  กับ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี 

อิทธิพลของเลขหนี้สิน ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.youtube.com/channel/UCjm86NFMAO27Ys0HBOKwyOQ
https://www.facebook.com/sim789dotcom
https://www.sim789.com