Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข

ย้อนหลัง รายการ เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต in London ตอนที่ 29 ” อิทธิพลตัวเลขในความรักที่ไม่ควรมี”

ความรู้ตัวเลข  กับ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ติดตามได้ที่

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.youtube.com/channel/UCjm86NFMAO27Ys0HBOKwyOQ
https://www.facebook.com/sim789dotcom
https://www.sim789.com