Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข

วิเคราะห์เบอร์จากทางบ้าน เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ตอนที่ 13

ย้อนหลัง รายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ตอนที่ 13 วิเคราะห์เบอร์จากทางบ้าน ความรู้ตัวเลข  กับ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี 

วิเคราะห์เบอร์จากทางบ้าน ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.youtube.com/channel/UCjm86NFMAO27Ys0HBOKwyOQ
https://www.facebook.com/sim789dotcom
https://www.sim789.com