เช็คฤกษ์มงคล ฤกษ์มงคลแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เจรจาธุรกิจ เดือนธันวาคม 2566

เช็คฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2566 เสริมดวงทุกเรื่อง

เช็คฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีเสริมสิริมงคล ฤกษ์มงคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่สืบทอดกันมาช้านาน โดยเชื่อว่าการเลือกฤกษ์มงคลในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ จะช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หน้าที่การงาน และครอบครัว

เช็คฤกษ์มงคล สำหรับเดือนธันวาคม 2566 มีฤกษ์มงคลที่สามารถใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ดังนี้

1. ฤกษ์มงคลทั่วไป

เป็นฤกษ์มงคลที่สามารถใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ได้ทั่วไป เช่น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ เจรจาธุรกิจ เป็นต้น

เช็คฤกษ์มงคล ฤกษ์มงคลแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เจรจาธุรกิจ เดือนธันวาคม 2566
ฤกษ์มงคลแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เจรจาธุรกิจ เดือนธันวาคม 2566

ฤกษ์มงคลทั่วไปในเดือนธันวาคม 2566 มีดังนี้

 • วันพุธที่ 6 ธันวาคม เวลา 08:26-16:47 น.
 • วันอังคารที่ 13 ธันวาคม เวลา 08:28-16:50 น.
 • วันพุธที่ 20 ธันวาคม เวลา 08:30-16:52 น.
 • วันพุธที่ 27 ธันวาคม เวลา 08:32-16:54 น.

2. ฤกษ์มงคลแต่งงาน

เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะสำหรับประกอบพิธีแต่งงาน

ฤกษ์มงคลแต่งงานในเดือนธันวาคม 2566 มีดังนี้

 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม
 • วันอังคารที่ 19 ธันวาคม
 • วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม
 • วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม

3. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่

เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะสำหรับประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ในเดือนธันวาคม 2566 มีดังนี้

 • วันพุธที่ 6 ธันวาคม เวลา 08:26-16:47 น.
 • วันอังคารที่ 13 ธันวาคม เวลา 08:28-16:50 น.
 • วันพุธที่ 20 ธันวาคม เวลา 08:30-16:52 น.
 • วันพุธที่ 27 ธันวาคม เวลา 08:32-16:54 น.

4. ฤกษ์มงคลเจรจาธุรกิจ

เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะสำหรับประกอบพิธีเจรจาธุรกิจ

ฤกษ์มงคลเจรจาธุรกิจในเดือนธันวาคม 2566 มีดังนี้

 • วันพุธที่ 6 ธันวาคม เวลา 08:26-16:47 น.
 • วันอังคารที่ 13 ธันวาคม เวลา 08:28-16:50 น.
 • วันพุธที่ 20 ธันวาคม เวลา 08:30-16:52 น.
 • วันพุธที่ 27 ธันวาคม เวลา 08:32-16:54 น.
เช็คฤกษ์มงคล ฤกษ์มงคลแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เจรจาธุรกิจ เดือนธันวาคม 2566
ฤกษ์มงคลแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เจรจาธุรกิจ เดือนธันวาคม 2566

เคล็ดลับการเลือกฤกษ์มงคล

ในการเลือกฤกษ์มงคลนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา ได้แก่

 • ฤกษ์ยาม หมายถึง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ โดยพิจารณาจากวัน เดือน ปี เวลา
 • ทิศ หมายถึง ทิศทางที่เหมาะสมในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ โดยพิจารณาจากวัน เดือน ปี
 • สี หมายถึง สีที่เหมาะสมในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ โดยพิจารณาจากวัน เดือน ปี

นอกจากนี้ ยังสามารถพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ดวงชะตาของคู่บ่าวสาว ทิศทางของบ้าน เป็นต้น

ทั้งนี้ ฤกษ์มงคลเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ คือ ความตั้งใจและความพร้อมของผู้ประกอบพิธี

ขอบคุณที่มา

https://bard.google.com/