รายการย้อนหลัง เช้าข่าวชัด “แมน การิน ศตายุส์ ( แมน แมธเธโลจี )” นักออกแบบตัวเลขชั้นนำของไทย

ความรู้ตัวเลข กับ  แมน การิน ศตายุส์ ( แมน แมธเธโลจี )

 

 

ขอบคุณที่มา https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw

 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/ManMathelogy