Categories
บทความ เบอร์มงคลและเลขศาสตร์

การศึกษา ธรรมะ ปัญญาเบอร์มงคล

การศึกษา ธรรมะ นักเรียน นักศึกษา

415 451 514 541 154 145 155 515 551 ช่วยเรื่องการเรียนครับ

นักบวช การศึกษา ธรรมะ

05 50 45 54 55 59 95 99

ครู อาจารย์

14 41 15 51 45 54 55 59 95

นักวิทยาศาสตร์

14 41 15 51 45 54 49 94 59 95 99

นักบริหาร นักวางแผน นักคิด

14 41 15 51 16 61 56 65