ทำนายเบอร์มงคล เลขมงคล เลขศาสตร์ ทำนายเบอร์โทรศัพท์

เบอร์มงคลวิศวกร: เสริมดวง เสริมชะตา เสริมความสำเร็จ

วิศวกร เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถ และความละเอียดรอบคอบสูง การมีเบอร์มงคลที่เหมาะสม จะช่วยส่งเสริมในด้านต่างๆ ดังนี้

 • การงาน: เสริมโชคลาภ ช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เจริญก้าวหน้า
 • การเงิน: เสริมเงินทอง โชคลาภ วาสนา ช่วยให้มีรายได้เพิ่มพูน
 • สติปัญญา: เสริมความคิด ความอ่าน ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาด
 • ความมั่นใจ: เสริมพลังบวก เพิ่มความมั่นใจ กล้าแสดงออก

การเลือกเบอร์มงคลสำหรับวิศวกร

 • เลขหลัก: เลข 3, 5, 9 เป็นเลขหลักที่เหมาะกับอาชีพวิศวกร
  • เลข 3 หมายถึง ความขยัน อดทน มุ่งมั่น
  • เลข 5 หมายถึง สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ
  • เลข 9 หมายถึง เทคโนโลยี ความทันสมัย ความก้าวหน้า
 • เลขคู่เสริม:
  • งานก่อสร้าง: 16, 61, 89, 98
  • งานไฟฟ้า: 19, 91, 24, 42, 49, 94
  • งานเครื่องกล: 14, 41, 23, 32
  • งานด้านเทคโนโลยี: 19, 91, 49, 94, 95, 59

หลักการร้อยเรียงเบอร์มงคล

 • เลือกเลขหลัก 3, 5, 9 อย่างน้อย 1 คู่
 • เลือกเลขคู่เสริมตามสายงาน
 • วางตำแหน่งเลขให้เหมาะสม
 • ตรวจสอบผลรวมเบอร์โทรศัพท์

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

 • เลือกเบอร์ที่จำง่าย เรียงลำดับสวยงาม
 • หลีกเลี่ยงเลขเสีย เลขคู่ร้าย
 • ตรวจสอบผลรวมของเบอร์โทรศัพท์
 • เลือกเบอร์ที่เหมาะกับวันเดือนปีเกิด

ตรวจสอบเบอร์มือถือของคุณ คลิกที่นี่ https://sim-all.com/luckynumber/

เบอร์มงคล เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมในด้านต่างๆ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความสามารถ ความขยัน และความมุ่งมั่น ของตัวคุณเอง