Categories
บทความ

เลขกาลกิณีตามวันเกิด เลขผู้หญิงไม่ควรใช้ คู่เลขที่ท่านไม่ควรมีในเบอร์

คู่เลขที่ท่านไม่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์

13 ,31 ,37, 73

เป็นคู่เลข อันตรายทำให้จะพบกับอุบัติเหตุ ผ่าตัดรถคว่ำ เกิดแต่ปัญหา

เลขผู้หญิงไม่ควรใช้  

52 ,25

เลขกาลกิณีตามวันเกิด  เลขกาลกิณีตามวันเกิด

เกิดวันอาทิตย์ = 6

เกิดวันจันทร์ = 1

เกิดวันอังคาร = 2

เกิดวันพุธกลางวัน = 3

เกิดวันพุธกลางคืน = 5

เกิดวันพฤหัส = 7

เกิดวันศุกร์ = 8

เกิดวันเสาร์ = 4

หมายเหตุ

วันพุธกลางวัน(เวลาเกิด06.00-17.59น.)

วันพุธกลางคืน(เวลาเกิด18.00-05.59น.)