Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข

เลขคลิกชีวิต 38 83 ตัวเลขต้องหลีกเลี่ยงในเบอร์โทรศัพท์

เลขคลิกชีวิต 38 83 ช่วงเลขคลิกชีวิตวันนี้ จะมาพูดคุยกับอาจารย์ปอ ในเรื่องของตัวเลข เลขคลิกชีวิต ตำแหน่งเลขทรงพลัง


เลขคลิกชีวิต 38 83 โดย อ.ปอ นางฟ้าเลขลิขิต

ขอบคุณที่มา https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw