Categories
บทความ

เลขที่บ้าน ผลรวมเลขบ้านมงคล อยู่แล้วรวย

เลขที่บ้านมงคล หมายถึง ผลรวมเลขบ้าน เป็นตัวเลข เมื่อนำมาบวกรวมกันแล้ว ได้เลขที่มีความหมายในเชิงบวก ส่งผลดีต่อผู้อาศัย เช่น โชคลาภ ความสำเร็จ ความร่ำรวย ความสุข ความเจริญก้าวหน้า

วิธีการหาเลขมงคล เลขที่บ้าน

 1. นำตัวเลขทั้งหมดในบ้านเลขที่มารวมกัน
 2. นำผลรวมจากข้อ 1 มาบวกรวมกันอีกครั้งจนเหลือเลขตัวเดียว

ตัวอย่าง

บ้านเลขที่ 198125

1 + 9 + 8 + 1 + 2 + 5 = 26

2 + 6 = 8

ความหมายของบ้านเลขที่มงคล

 • เลข 1 : ผู้นำ โดดเด่น ฉลาด อิสระ
  • ตัวอย่าง เหมาะกับอาชีพนักบริหาร เจ้าของกิจการ
  • ข้อดี เสริมสร้างความมั่นใจ กล้าตัดสินใจ
 • เลข 2 : สบายใจ สบายกาย ผู้หญิงเป็นใหญ่
  • ตัวอย่าง เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับงานบริการ ครู แม่บ้าน
  • ข้อดี ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
 • เลข 3 : คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ขยัน กล้าหาญ
  • ตัวอย่าง เหมาะกับอาชีพนักขาย นักกีฬา พนักงานดับเพลิง
  • ข้อดี เสริมพลังงาน ความมีชีวิตชีวา
 • เลข 4 : ฉลาด พูดเก่ง มีเสน่ห์ ร่ำรวย
  • ตัวอย่าง เหมาะกับอาชีพนักการเมือง ทนายความ นักธุรกิจ
  • ข้อดี เสริมโชคลาภ เงินทอง
 • เลข 5 : อุดมสมบูรณ์ มั่นคง มีสติ แก้ปัญหาเก่ง
  • ตัวอย่าง เหมาะกับอาชีพแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัย
  • ข้อดี เสริมสร้างปัญญา ความคิดวิเคราะห์
 • เลข 6 : รักสวยรักงาม มีเสน่ห์ โชคลาภ
  • ตัวอย่าง เหมาะกับอาชีพนักแสดง ศิลปิน ดีไซเนอร์
  • ข้อดี เสริมเสน่ห์ ดึงดูดโอกาส
 • เลข 7 : อุปสรรค หนักแน่น เพียรพยายาม สำเร็จ
  • ตัวอย่าง เหมาะกับอาชีพนักกีฬา นักธุรกิจ นักลงทุน
  • ข้อดี เสริมสร้างความอดทน มุ่งมั่น
 • เลข 8 : มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย สองบุคลิก
  • ตัวอย่าง เหมาะกับอาชีพนักธุรกิจ นักลงทุน เจ้าของกิจการ
  • ข้อดี เสริมพลังงานด้านการเงิน ความมั่นคง
 • เลข 9 : อำนาจบารมี มีคนเคารพ นับถือ ยืนยาว
  • ตัวอย่าง เหมาะกับอาชีพนักการเมือง ข้าราชการ นักบริหาร
  • ข้อดี เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ บารมี

ข้อควรระวัง

 • เลขบ้านมงคล เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล
 • ควรเลือกบ้านที่เหมาะกับความต้องการและไลฟ์สไตล์
 • เลขบ้านที่ดี ไม่สามารถแก้ไขข้อด้อยของผู้อาศัยได้
 • ควรพิจารณาหลักฮวงจุ้ยอื่นๆ เพิ่มเติม

FAQ

Q: เลขบ้านไหนดีที่สุด?

A: ไม่มีเลขบ้านไหนดีที่สุด ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล อาชีพ และความต้องการของผู้อาศัย

Q: เลขบ้านไม่ดี แก้ไขได้อย่างไร?

A: มีหลายวิธี เช่น ปรับเปลี่ยนตัวเลข เพิ่มเติมสิ่งของมงคล หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย

Q: เลขบ้านสำคัญกว่าฮวงจุ้ยจริงหรือ?

A: ไม่จริง เลขบ้านเป็นเพียงส่วนหนึ่งของฮวงจุ้ย ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาอีก เช่น ทิศทางลม แสง และอื่น

Q: เลขบ้าน 13 ไม่ดีจริงหรือ?

A: ความเชื่อเรื่องเลข 13 เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล

Q: เลขบ้านซ้ำกันดีหรือไม่?

A: เลขบ้านซ้ำกัน ไม่ได้ส่งผลดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล

Q: เลขบ้าน 0 ดีหรือไม่?

A: เลข 0 เป็นเลขที่ไม่มีความหมายในเชิงฮวงจุ้ย

Q: เชื่อเรื่องเลขบ้านมงคลแล้ว ชีวิตจะดีขึ้นจริงหรือ?

A: เลขบ้านมงคล เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อชีวิต ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญกว่า เช่น ความขยัน ความอดทน และความตั้งใจ

บทสรุป

เลขมงคล เลขที่บ้าน เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ควรเลือกบ้านที่เหมาะกับความต้องการ ไลฟ์สไตล์ และหลักฮวงจุ้ยอื่นๆ

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเพิ่มเติม
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย
 • ปรับเปลี่ยนบ้านให้เหมาะสมกับหลักฮวงจุ้ย
 • ที่สำคัญ ทำบุญกุศล
แหล่งข้อมูล