คลิปรายการย้อนหลัง

เลขนารีอุปถัมภ์ เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ที่ 6

เลขนารีอุปถัมภ์ ย้อนหลัง รายการ เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ตอนที่ 6 : เลขนารีอุปถัมภ์ ความรู้ตัวเลข  กับ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี 

เลขนารีอุปถัมภ์ ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.youtube.com/channel/UCjm86NFMAO27Ys0HBOKwyOQ
https://www.facebook.com/sim789dotcom
https://www.sim789.com