Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข

เลขพระเอก เลขนางเอกเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต 1

ย้อนหลัง รายการ เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ตอนที่ 1 : เลขพระเอก เลขนางเอก ความรู้ตัวเลข  กับ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี 

เลขพระเอก เลขนางเอก ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.youtube.com/channel/UCjm86NFMAO27Ys0HBOKwyOQ
https://www.facebook.com/sim789dotcom
https://www.sim789.com