คลิปรายการย้อนหลัง

ใช้เลขมีเจ้านายดี เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ที่ 22

ย้อนหลัง รายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต in Macau ตอนที่ 22 “ใช้เลขอะไรให้มีเจ้านายดี ๆ”ความรู้ตัวเลข  กับ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

ใช้เลขมีเจ้านายดี  ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.youtube.com/channel/UCjm86NFMAO27Ys0HBOKwyOQ
https://www.facebook.com/sim789dotcom
https://www.sim789.com