Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข

ย้อนหลัง รายการ เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ตอนที่ 4 : เลขยันต์กันชู้

ย้อนหลัง รายการ เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ตอนที่ 4 : เลขยันต์กันชู้ ความรู้ตัวเลข  กับ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

เลขยันต์กันชู้ ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.youtube.com/channel/UCjm86NFMAO27Ys0HBOKwyOQ
https://www.facebook.com/sim789dotcom
https://www.sim789.com