Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข

เลขรักปังกระเป๋าตุงเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ตอนที่ 7 :

ย้อนหลัง รายการ เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ตอนที่ 7 : เลขรักปังกระเป๋าตุงความรู้ตัวเลข  กับ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ติดตามได้ที่ 

เลขรักปังกระเป๋าตุง ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.youtube.com/channel/UCjm86NFMAO27Ys0HBOKwyOQ
https://www.facebook.com/sim789dotcom
https://www.sim789.com