ทำนายเบอร์มงคล เลขมงคล เลขศาสตร์

เลขศาสตร์ 1 ถึง 10 ความหมายคืออะไร?

ศาสตร์ตัวเลข หรือ เลขศาสตร์ มีบทบาทสำคัญในชีวิตคนหลายๆ คน เชื่อกันว่าตัวเลขต่างๆ มีพลังแฝงอยู่ สามารถส่งผลต่อชีวิต ดวงชะตา และโชคลาภ บทความนี้จะอธิบายความหมายของเลขศาสตร์ 1 ถึง 10 ดังนี้

เลขศาสตร์ 1: ดาวอาทิตย์ พลังแห่งความเชื่อมั่น

 • เป็นผู้นำ กล้าหาญ มั่นใจ
 • ทะเยอทะยาน มุมานะ ชอบผจญภัย
 • มีคนนับถือ ประสบความสำเร็จ

เลขศาสตร์ 2: ดาวจันทร์ พลังแห่งจินตนาการ

 • อ่อนหวาน ใจดี มีอารมณ์ศิลปิน
 • มองโลกในแง่ดี แก้ปัญหาเก่ง
 • เหมาะกับงานบริการ ช่วยเหลือผู้อื่น

เลขศาสตร์ 3: ดาวอังคาร พลังแห่งความกล้าหาญ

 • รักอิสระ ชอบเรียนรู้ ใฝ่หาความรู้
 • รักความยุติธรรม ใจกว้าง พูดตรง
 • เหมาะกับงานท้าทาย ต้องการความคิดสร้างสรรค์

เลขศาสตร์ 4: ดาวพุธ พลังแห่งปัญญา

 • ฉลาด หลักแหลม ไหวพริบดี
 • วางตัวดี คิดก่อนทำ
 • เหมาะกับงานที่ใช้ความคิด วิเคราะห์ วางแผน

เลขศาสตร์ 5: ดาวพฤหัสบดี พลังแห่งปัญญาทางธรรมะ

 • ฉลาด รู้จริง น่าเชื่อถือ
 • มีคุณธรรม ใจดี เมตตา
 • เหมาะกับงานด้านศาสนา การศึกษา

เลขศาสตร์ 6: ดาวศุกร์ พลังแห่งศิลปะ

 • รักสวยรักงาม มีเสน่ห์
 • อ่อนโยน ใจดี มีเมตตา
 • เหมาะกับงานด้านศิลปะ ความงาม บันเทิง

เลขศาสตร์ 7: ดาวเสาร์ พลังแห่งทุกข์โศก

 • รักอิสระ คิดต่าง ชอบอยู่คนเดียว
 • รักงานศิลปะ ชอบคิด ชอบวิเคราะห์
 • เหมาะกับงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์

เลขศาสตร์ 8: ดาวราหู พลังแห่งความลุ่มหลง

 • เก็บตัว รักสงบ ไม่ชอบสังสรรค์
 • ฉลาด มีความคิดลึกซึ้ง
 • เหมาะกับงานที่ใช้ความคิด วิเคราะห์ วางแผน

เลขศาสตร์ 9: ดาวเกตุ พลังแห่งความลึกลับ

 • มุ่งมั่น ตั้งใจจริง
 • ตัดสินใจเร็ว อารมณ์ร้อน
 • เหมาะกับงานที่ท้าทาย ต้องการความคิดสร้างสรรค์

เลขศาสตร์ 10: พลังแห่งอุปสรรค

 • มั่นใจ ทะเยอทะยาน ชอบของแปลกใหม่
 • ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับใคร กล้าได้กล้าเสีย
 • ชีวิตมีอุปสรรค มีคู่แข่ง

หมายเหตุ: ความหมายของเลขศาสตร์เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ไม่ได้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่เหมือนกันสำหรับทุกคน

ขอบคุณที่มา
https://www.sanook.com/horoscope/84525/